Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  250 Talousarvion 2018 ohjelukujen hyväksyminen
  251 Sopimus ProEconomica-sovelluksen päivittämisestä Premium-versioksi
  252 Varhaiskasvatuksen johtajan virkavaali
  253 Luvan antaminen sairaan-/terveydenhoitajan toimen ja kahden hoitajan toimen täyttämiseen kotihoidossa
  254 Luvan antaminen vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
  255 Luvan antaminen lastensuojelun perhetyöntekijän toimen täyttämiseen
  256 Luvan antaminen hallintopalvelujen toimistosihteerin toimen täyttämiseen ja nimikkeen muuttamiseen
  257 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  258 Suomi 100 -juhlavuoden taidehankinta
  259 Kaupunginhallituksen kokouksen koollekutsuminen ja kokouksessa läsnä olevat
  260 Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 1.6.2017 - 31.5.2018
  261 Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja pitäminen nähtävillä
  262 Kaupungin virallisesta ilmoituslehdestä päättäminen
  263 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa
  264 Kaupunginvaltuuston päätösten 5.6.2017 täytäntöönpano
  265 Luottamushenkilövalintojen suorittaminen
  266 Edustajan nimeäminen Turun seudun elinkeinopoliittiseen neuvottelukuntaan
  267 Kaupungin edustajien valitseminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
  268A-Hellman Oy:n anomus tontin luovuttamisesta edelleen ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä
  269 Linja-autoaseman maanvuokrasopimuksen purkaminen
  270Villan tilan päärakennuksen vuokraaminen
  271Yhteistyösopimus työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta kokeilusta
  272 Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite telttailualueesta, talviuintikeskuksesta ja melontareitistä
  273 Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite yritystalon rakentamisesta Naantalin uuden keskustan alueelle
  274 Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta
  275 Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
  Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
  Aho Kimmo jäsen
  Forsblom Toni jäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
  Helenius Markus Sirpa Hagsbergin varajäsen
  Jalkanen Heini jäsen
  Maine Mirva jäsen
  Seppälä Saara jäsen
  Wilenius Jasper jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
  Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
  Tavio Tero valtuuston 3. varapj
  Heinonen Juha kaupunginkamreeri
  Kuusimäki Kimmo vs. sivistystoimenjohtaja
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Luotio Riitta vs. kaupunginjohtaja
  Järvinen Turo pöytäkirjanpitäjä