Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 41 

Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 16.02.2022 § 19     

    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 8.2.2022

 

Naantalin satama on laatinut katusuunnitelmaehdotuksen Satamatielle ja Järveläntielle vuokra-alueensa osalle. Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä, lisätä liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmissa on huomioitu kasvava aluskoko ja tästä aiheutuva liikennemäärien kasvu.

 

Satamatien ja Järveläntien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jossa on yhteensä viisi liittymähaaraa jakautuen satamakentälle, Finnfeedsille ja Humaliston suuntaan.

 

Kevyen liikenteen väylä on siirretty Järveläntie-Satamien pohjoisreunaan.

 

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty informatiivisenä ratkaisuna myös satamakentän järjestelyjä, jotka eivät sisälly katusuunnitelmaan.

 

Liitteenä

-          Yleiskartta

-          Asemapiirustus

-          Selostus

 

Liitteet A10 - A12, TEKLA 16.2.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa katusuunnitelman julkisesti nähtäville.

 

Kokouskäsittely  Antti Jyväkorpi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste on yhteisöjäävi, koska hän on Naantalin satamahallituksen varajäsen.

 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastaa Saara Paananen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 06.04.2022 § 41      

180/10.03.01.00.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 29.3.2022

 

Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3-15.3.2022 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun seutusanomissa.

 

Suunnitelmaehdotuksista saatiin yksi muistutus. Muistutus on oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali: muistutus

 

Muistutuksessa ehdotettiin poistettavan madalletut reunatuet yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän ylityskohdista. Ko. kohdan reunakivet poistettiin suunnitelmasta.

 

Päivitetyt suunnitelmat ovat liitteenä.

 

Liitteet A5 - A7, TEKLA 6.4.2022

 

Esittelijä Vs. tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa muistutuksen tiedokseen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien päivitetyn katusuunnitelmaehdotuksen.

 

Kokouskäsittely  Antti Jyväkorpi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste on yhteisöjäävi, koska hän on Naantalin satamahallituksen varajäsen.

 

Päätös Vs. teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.