Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 42


Ak-374 Luolalan-Viestitien OAS 20220316

 

Luolalan - Viestitien asemakaavamuutos (AK-374)

 

Tekninen lautakunta 06.04.2022 § 42      

384/10.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa 16.3.2022

 

Kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 (§83) käynnistää asemakaavahankkeen nimellä Viestitien asemakaavamuutos.

 

Samalla kaavan nimeä on tarkennettu, koska Viestitielle tehtiin hiljattain asemakaavamuutos ja kaavamuutos koskee myös Luolalan Patenttikatua ja Luolalankatua.

 

Luolalan-Viestitien asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on liitteenä.

 

Liite A8, TEKLA 6.4.2022 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Suunnittelun tavoite

 

Turun Kehätie on osa Naantalista Turun ja Helsingin kautta Vaalimaalle kulkevaa päätieyhteyttä E18, joka kuuluu koko Euroopan kattavan TEN-T-tieverkon ydinverkkokäytävään Välimereltä Pietariin.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut kehittämistoimenpiteet E18-tien saattamiseksi eurooppalaisen päätieverkon vaatimuksia vastaavalle tasolle. Maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimista varten ELY on teettänyt hankkeesta ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Yleissuunnitelman lisäksi tehdään tiesuunnitelma, jossa määritetään tarkasti tien sijainti ja muut yksityiskohdat. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää, että alueella on voimassa oikeusvaikutteinen kaava (Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 17§).

 

Tämän asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Viestitien, Patenttikadun ja Luolalankadun muuttaminen maantieksi, jotta TEN-T-verkko ulottuu Turun Kehätieltä Luolalan kautta satamaan asti. Samalla mahdollisesti tehdään muutoksia joihinkin viereisiin kortteleihin liikennejärjestelyjen osalta. Tavoitteena on, ettei kiinteistöjen rajoja tarvitsisi siirtää, mutta saattaa olla, että työn edetessä ilmenee tarpeita myös joihinkin rajojen siirtoihin.

 

Tämä asemakaavatyö on kuulutettu vireille vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa.

 

Alueen rajaus ja nykytilanne

 

Noin 8,5 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijoittuu pääasiassa Viestitien, Patenttikadun ja Luolalankadun alueille sekä mahdollisesti niiden lähiympäristöön. Kaavoitettava alue ulottuu Kehätieltä Vantontien liittymästä Järveläntielle saakka. Alueen rajaus saattaa muuttua kaavatyön aikana.

 

Maanomistus ja maankäyttösopimus

Alustavan aluerajauksen mukainen alue on kaupungin omistuksessa olevaa katualuetta. Aluerajaus saattaa muuttua. Viereiset kiinteistöt ovat pääosin yksityisessä omistuksessa.

 

Maanomistajien kanssa tehdään tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus.

 

Aikataulu

 

Kaavahankkeen aikataulutavoitteena on, että

 

  • selvitys Viestitien, Patenttikadun ja Luolalankadun muuttamiseksi maantieksi sekä alustava kaavaluonnos laadittaisiin kevään 2022 aikana, jonka jälkeen kaavoituksen jatkamisesta päätettäisiin kaupunginhallituksessa
  • kaavaluonnos käsiteltäisiin vuoden 2022 syksyn aikana
  • kaavaehdotus käsiteltäisiin kevään 2023 aikana
  • kaava hyväksyttäisiin vuoden 2023 loppuun mennessä

 

 

Esittelijä Vs. tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 16.3.2022 päivätyn Luolalan-Viestitien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Päätös Vs. teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.