Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  317 Luvan antaminen lapsiperheiden sosiaalityön / lastensuojelun perheohjaajan toimen täyttämiseen
  318 Luvan antaminen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
  319 Hallintosäännön muutoksesta johtuva nimikemuutos
  320 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  321 Pro Sinervo ry:n lainan takaisinmaksuajan pidentäminen
  322Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö koskien Pro Economica -sovelluksen Premium-päivitystä
  323 Kaupunginvaltuuston päätösten 4.9.2017 täytäntöönpano
  324 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite koskien käyttäjien kuulemista kirjaston kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä
  325Yli-Kaivolan asemakaava
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
  Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
  Aho Kimmo jäsen
  Forsblom Toni jäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Jalkanen Heini jäsen
  Maine Mirva jäsen
  Seppälä Saara jäsen
  Sipponen Kaisa jäsen
  Wilenius Jasper jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
  Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
  Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä