Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 31

10.12.2020

 

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021 - 2024

 

93/00.01.05/2020

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.12.2020 § 31

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.11.2020 § 62 pyytänyt sivistyspalveluja antamaan kaupunginhallitukselle oman lausuntonsa Ikäystävällinen Naantali -ohjelmasta vuosille 2021-2024.

 

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kaupungin on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä hyväksyi Ikäystävällinen Naantali -suunnitelman laatimiseksi esitetyt periaatteet kokouksessaan 26.2.2019. Kaupungin tulosalueista ja vanhusneuvoston edustajista koostetut työryhmät laativat yhteistyössä ehdotuksensa ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Suunnitelmaa työstettiin edelleen hoito- ja vanhuspalvelujen johtoryhmässä, sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmän toimiessa ohjausryhmänä. Ikäystävällinen Naantali 2021 - 2024 -ohjelma sisältää laajan asiantuntija-arvion mukaiset kehittämisehdotukset ja ohjelmassa on lisäksi huomioitu aikaisemmat työryhmien ehdotukset ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi.

 

Ikäystävällinen Naantali -ohjelman lähtökohtana on vanhempien ikäluokkien voimakas kasvu. Palvelurakenteen ja -tuotannon uudistamisen tavoitteena on saada raskaimpien palveluiden tarvetta suhteellisesti pienemmäksi. Palvelutuotanto painottuu ennakoivaan toimintaan, jolla parannetaan ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ja hillitään palvelutuotannon kustannuksia. Ohjelmassa esitetään määrälliset tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteelle ja tuodaan esille tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulevien vuosien lisäystarpeet. Kehittämistoimenpiteinä esitetään mm. varhaisen tuen palvelumuotojen kehittämistä, palveluiden myöntämisperusteiden tarkistamista, kotihoidon kehittämistä ja monipuolistamista, ikäihmisten kuntoutuksen kehittämistä ja osallisuuden lisäämistä, sekä asumispalvelujen monimuotoisuuden kehittämistä.

 

Ikäystävällinen Naantali ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on tiivistetty seuraaviin kokonaisuuksiin:

 

-

hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

-

ikäihmisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

-

avopalveluiden kehittäminen

-

asumispalveluiden ja elinympäristön kehittäminen.

 

Ohjelman koordinointi tapahtuu kaupungin hyvinvointityöryhmän toimesta.

 

Liitteenä on Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021-2024

 

LIITE B2, KVLTK 10.12.2020

 

 

MUSEONJOHTAJA / VAPAA-AIKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ:

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää Ikäystävällinen Naantali -ohjelmaa vuosille 2021-2024 tärkeänä kaupungin palvelutarvetta ja -rakennetta ohjaavana asiakirjana. Kun uusia palvelukiinteistöjä ja harrastusympäristöjä rakennetaan (kuten perhetalot) sekä palveluja suunnitellaan, tulee ottaa huomioon myös ikääntyvän väestön palvelutarpeet ja lähipalvelujen tarjoamisen mahdollisuudet kaupungin eri alueilla.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Vapaa-aikapalvelupäällikön / museonjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa