Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 30

10.12.2020

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

 

453/02.02.00/2020

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.12.2020 § 30

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2021 talousarvion, on toimielinten vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

 

1

kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet

2

kaupunginhallituksen ohje

3

muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

 

Liitteenä on ehdotus vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE A1, KVLTK 10.12.2020

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotukseen vuoden 2021 talousarvioksi ei tehty käsittelyn aikana muutoksia

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosien 2021 - 2024 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

 

-

pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen, 2. kerroksen kalustohankinnat 174 000 € vuonna 2021

-

Humpin koulutustilan irtaimisto 50 000 € vuonna 2021

-

omatoimikirjastot 25 000 € vuosina 2021 ja 2022

 

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021 sisältää:

 

-

kirjastopalvelujohtajan vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen

-

kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen

-

liikuntapalvelupäällikön vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen

-

nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan vakanssi, lakkautus 1.1.2021 alkaen

 

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

 

MUSEONJOHTAJA / VAPAA-AIKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ:

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Vapaa-aikapalvelupäällikön / museonjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa