Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 5

14.01.2019

 

Luvan antaminen aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran täyttämiseen

 

27/01.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 5

 

Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola:

 

Aikuissosiaalityössä on tullut sosiaaliohjaajan vakanssi 1540122 avoimeksi 1.1.2019 alkaen työntekijän irtisanouduttua virastaan. Tehtävä on ollut sijoitettuna työllistämispalveluihin.

 

Aikuissosiaalityön päällikkö vastaa aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden tulosalueista. Vastuualueella työskentelee yhteensä neljä sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa, viisi ohjaajaa sekä yksi työllisyysohjaaja. Tämän lisäksi määräaikaisia työntekijöitä on tällä hetkellä neljä. Koko vastuualueella asiakkaita on noin 1 000, aikuissosiaalityön osuus on tästä noin 600 asiakkaan luokkaa.

 

Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi AMK tai tehtävään soveltuva aiempi opistotasoinen tutkinto kuten sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Lain mukaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa sosiaalityöntekijä. Muissa tapauksissa viranhaltijalla on oltava sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus.

 

Työikäisten palveluita kehitetään jatkossa enemmän systeemiseen ja jalkautuvan asiantuntijatyön suuntaan. Viran vakinainen täyttäminen varmistaa sosiaalityön lakisääteisten tehtävien täyttämisen sekä mahdollistaa toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti. Vuoden 2019 painopistealueiksi on valittu nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä pitkäaikaisen työttömyyden vähentäminen.

 

Tehtävän hoitamisen vaihtoehtojen tarkastelu

 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta

 

Sosiaaliohjaus tuotetaan pääosin omina palveluina. Vakanssin tehtävä edellyttää kiinteää yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Työ on tiivistä työpari- ja tiimityötä sekä verkostotyötä. Palvelun ostoa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ei voida pitää perusteltuna vaihtoehtona, koska tehtävä sisältää lakisääteisiä viranhaltijapäätöksiä.

 

Toimi täytetään sisäisin järjestelyin

 

Sisäisin järjestelyin virkaa ei ole mahdollista täyttää, koska tehtävä edellyttää sosiaalihuollon ammatillista koulutusta.

 

Viran täyttämättä jättäminen

 

Vakanssin täyttämättä jättäminen vaikuttaisi suoraan lakisääteisiin tehtäviin, kuten palvelutarpeen arviointien tekemiseen määräajassa ja lisäksi se heikentäisi asiakkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuutta. Sosiaalihuollon ohjaajapalveluiden saatavuudessa keskeistä on palvelun oikea-aikaisuus, jolla voidaan välttää myös kalliimpien ja raskaammin resurssoitujen palvelujen tarve.

 

Viran auki julistaminen

 

Sosiaaliohjaajan viran hoitaminen varmistaa lakisääteisten sosiaalityön tehtävien toteuttamisen sekä mahdollistaa toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti.

 

Esitän kaupunginhallitukselle, että aikuissosiaalityössä oleva sosiaaliohjaajan virka voidaan täyttää 1.2.2019 lukien.

 

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

 

Puollan aikuissosiaalityön päällikön esitystä täyttää sosiaaliohjaajan virka mahdollisimman pian.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveyspalveluille luvan sosiaaliohjaajan viran (vakanssi nro 1540122) täyttämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa