Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 6

14.01.2019

 

Luvan antaminen hammashoitajan toimen täyttämiseen

 

9/01.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 6

 

Vastaava hammaslääkäri Juha Tanner:

 

Naantalin suun terveydenhuollossa työskentelee 10,5 hammashoitajaa hammaslääkäreiden avustajina, ajanvarauksessa ja valistustyössä. Yksi Naantalin hammashoitolan hammashoitaja on irtisanoutunut toimestaan (vakanssi 1531117) 31.3.2019 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Potilasturvallisuuden ja työn sujuvuuden vuoksi sekä vastaanoton hygienian ylläpitämiseksi on välttämätöntä, että potilastyötä tekevillä hammaslääkäreillä on hoitotyössä avustaja.

 

Tehtävän hoitamisen vaihtoehtojen tarkastelu

 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta

 

Naantalin hammashuolto hankkii tällä hetkellä myönnettyjen määrärahojen puitteissa osan palveluistaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostopalveluina. Henkilöstön vuokrausta on käytetty vain poikkeustapauksissa, mikäli toimea ei ole mitenkään muuten saatu täytettyä. Henkilöstönvuokrauksen kulut ovat olleet näissä tapauksissa (Rymättylän hammaslääkärin toimi) suurempia kuin oman toiminnan kulut, joten tällä perusteella tätä vaihtoehtoa ei voi pitää parhaana vaihtoehtona.

 

Toimi täytetään sisäisin järjestelyin

 

Sisäisin järjestelyin toimea ei ole mahdollista täyttää, koska tehtävä edellyttää Valviran hyväksymää hammashoitajan/lähihoitajan tutkintoa.

 

Toimen täyttämättä jättäminen

 

Toimen täyttämättä jättäminen vaikuttaisi välittömästi hoidon sujuvuuteen ja hammashoitolassa hoidettujen potilaiden määrään, jos yksi hammaslääkäri joutuisi toimimaan ilman hoitajaa ja näin ollen kuluttamaan aikaa sellaisiin työtehtäviin, mitkä eivät vastaa hammaslääkärin koulutusta.

Toimen auki julistaminen

 

Hammashoitajan toimen vakinainen hoitaminen takaa parhaiten käytössä olevien hammaslääkäri - hammashoitaja työparien saumattoman toiminnan ja työn tuloksellisuuden ja kehittämisen.

 

Esitän, että kaupunginhallitus myöntää luvan hammashoitajan toimen (vakanssi 1531117) täyttämiseen.

 

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

 

Puollan vastaavan hammaslääkärin esitystä hammashoitajan toimen täyttämiseksi.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa terveyspalveluille luvan hammashoitajan toimen (vakanssi nro 1531117) täyttämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa