Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 4

14.01.2019

 

Luvan antaminen perhepalveluiden päällikön viran täyttämiseen

 

26/01.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 4

 

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

 

Perhepalvelujen päällikkö on irtisanoutunut tehtävästään siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on ollut 9.12.2018. Perusturvajohtaja on määrännyt johtavan sosiaalityöntekijän perhepalvelujen päällikön sijaiseksi, kunnes virka on saatu täytettyä vakituisella henkilöllä.

 

Naantalin lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä, lastenvalvoja, toimistosihteeri, johtava sosiaalityöntekijä ja perhepalveluiden päällikkö.

 

Sosiaalityön kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja työllistämispalvelut, joiden vetäjänä on aikuissosiaalityön päällikkö. Molemmat päälliköt työskentelevät perusturvajohtajan alaisuudessa ja ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmää, jossa mukana ovat lisäksi ylilääkäri, talouspäällikkö, hoito- ja vanhuspalveluiden johtaja, johtava hoitaja sekä henkilökunnan edustajat.

 

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintoa on kevennetty viime vuonna, kun sosiaalijohtajan vakanssi on jätetty täyttämättä. Tämä on voitu tehdä siksi, että sosiaalityön esimiestehtävät on jaettu kahdelle päällikkötason esimiehelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuva uudistamispaine ja muutostyöt edellyttävät, että hallinnon resurssit turvataan jatkossakin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että nyt avoimeksi tuleva perhepalvelujen päällikön virka voidaan täyttää mahdollisimman nopeasti.

 

Hallintosäännön mukaan perhepalvelujen päällikön viran täyttäminen kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

Pätevyysvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 3 § ja 10 § 2 mom.) ja lisäksi riittävä tulosalueen tuntemus ja esimiestyökokemus.

 

Tehtävän hoitamisen vaihtoehtojen tarkastelu

 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta

 

Tehtävänä on toimia kunnan johtavana lastensuojelun viranomaisena, jolloin palvelujen ostoa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ei voida pitää vaihtoehtona.

 

Virka täytetään sisäisin järjestelyin

 

Sisäisin järjestelyin virkaa ei ole mahdollista täyttää, sillä johtavan sosiaalityöntekijän toimiessa vs. perhepalvelujen päällikkönä on hänen asiakkaitaan varten palkattava joka tapauksessa sijainen.

 

Viran täyttämättä jättäminen

 

Lastensuojelulain mukaan kunnassa tulee olla nimettynä lastensuojelusta vastaava viranhaltija.

 

Viran auki julistaminen on viran täyttämisen ehdoton edellytys.

 

Esitän kaupunginhallitukselle, että perhepalvelujen päällikön virka voidaan täyttää mahdollisimman pian.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveyspalveluille luvan perhepalvelujen päällikön viran (vakanssi nro 1540002) täyttämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa