Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 8

31.01.2018

 

Lausunto Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hakemuksesta Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 8

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 18.1.2018:

 

Viite

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.1.2018, Dnro ESAVI/12685/2017

 

Asia

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n hakemuksesta monipolttoainevoimalaitoksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

 

TSE Oy toteaa hakemuksen perusteluissa seuraavaa:

 

Turun Seudun Energiantuotanto Oy haki 18.4.2016 vireille tulleella hakemuksella Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvan muuttamista. Päätöksellään 15.11.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi yhtiön hakemuksen siltä osin kuin siinä oli kyse laitoksen polttoainejakauman muuttamisesta. Aluehallintovirasto muutti hakemuksen perusteella päästöjen raja-arvoja lupamääräyksissä 6 ja 7.

 

Samalla päätöksellä 15.11.2017 aluehallintovirasto hylkäsi yhtiön hakemuksen, joka liittyy uuden kaasutinlaitoksen rakentamisen monipolttoainevoimalaitoksen yhteyteen. Yhtiö on valittanut päätöksen tästä osasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Tämän valituksen vuoksi aluehallintoviraston päätös ei ole tullut lainvoimaiseksi myöskään polttoainejakauman muutoksen osalta.

 

Tämän hakemuksen tarkoituksena on, että yhtiö voi aloittaa hakemuksen mukaisen aiemmasta luvasta poikkeavan polttoainejakauman käyttämisen uuden päätöksen mukaisia raja-arvoja noudattaen. Hakemuksella ei ole merkitystä kaasutinlaitoksen kannalta.

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta voidaan sallia perustellusta syystä edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Nämä edellytykset täyttyvät tässä tapauksessa:

 

Polttoainejakauman ja raja-arvojen muutos liittyy siihen, että laitoksella on mahdollista käyttää biopolttoaineita aiemmin arvioitua enemmän ja kivihiilen määrä vastaavasti vähenee. Tämä on yhtiön kannalta tärkeää ja ympäristönsuojelulain tavoitteiden mukaista. Biopolttoaineiden käytön lisäämistä ei ole perusteltua viivästyttää sen takia, että samalla ympäristölupapäätöksellä on ratkaistu kaasutinlaitoksen lupa-asia, josta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Toiminnan aloittamiselle on perustellut syyt.

 

Vaasan hallinto-oikeudesta saamamme tiedon mukaan päätöksestä on valittanut ainoastaan luvan hakija. Luvan hakijan valitus liittyy ainoastaan kaasutinlaitokseen. Näin ollen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

 

Mikään taho ei ole vaatinut biopolttoaineiden käytön lisääntymiseen liittyvien lupamääräysten kumoamista tai niiden muuttamista. Näin ollen laissa tarkoitetut ennallistamistoimet eivät voi tulla kyseeseen, eikä vakuudella ole asiassa merkitystä. Jos lain edellyttämää vakuutta ei kuitenkaan voi jättää vaatimatta, niin esitämme sen suuruudeksi 5 000 euroa, joka voidaan asettaa pankkitakauksena.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että polttoainejakauman muuttaminen korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla on etenkin ympäristön kannalta suotuisa muutos eikä lautakunnalla näin ollen ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesta toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa