Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 7

31.01.2018

 

Lausuntopyyntö: Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistus

 

6/11.03.04/2018

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 7

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 8.1.2018:

 

Asia

 

Dnro VARELY/3660/2017

 

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

 

Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa valmistui vuonna 2012 ja nyt on käynnissä kyseisen asiakirjan tarkistaminen. "Suomen meriympäristön tila 2018" on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 2021. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään valtioneuvostolle päätettäväksi vuoden 2021 lopussa.

 

Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta "Suomen meriympäristön tila 2018" sekä kolmesta tausta-asiakirjasta (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt). Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevän englanninkielisen raportin "State of the Baltic Sea" ensimmäinen versio. Palautetta voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.

 

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytävät Naantalin kaupungin lausuntoa aiheesta:

 

Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistus. Lausuntopalautteen toivotaan osoittavan Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa ja tausta-aineistossa olevia mahdollisia epäkohtia tai puutteita sekä myönteisiä seikkoja. Palaute otetaan huomioon, kun asiakirja viimeistellään ja palautteesta koostetaan tiivistelmä.

 

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1.-16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito. Samalta sivulta pääsee tarkastelemaan Vaikuta vesiin -karttasovellusta, johon on koottu tietoa meren tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Kaikilla (viranomaisilla, kansalaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä) on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 16.2.2018 klo 16 mennessä.

 

Liiteenä oli kuulutus: Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018".

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja olla antamatta lausuntoa asiasta.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

 

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki lausuu asiasta seuraavaa:

 

Suomen meriympäristön tila 2018 -asiakirja on kattava kooste ja läpileikkaus Suomen merialueiden nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Luetellut yleiset tavoitteet ja keinot ovat tärkeitä ja kattavat laajasti merialueiden kohtaamat suurimmat haasteet. Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta näkee meriympäristön hyvän tilan tärkeäksi lähitulevaisuuden tavoitteeksi niin matkailun, hyvän elämisen kuin luonnon itseisarvonkin vuoksi, ja haluaa omalta osaltaan olla mukana tekemässä työtä tämän saavuttamiseksi. Kaupunki onkin jo ottanut osaa muun muassa Turun ja Helsingin kaupunkien vetämään Itämerihaaste-projektiin, jota varten kaupungille on laadittu oma Itämeri-toimenpideohjelma. Ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain. Jotta Suomen merenhoitosuunnitelman tavoitteet saavutettaisiin, tulisi jatkossakin toteuttaa eri yhteistyötahojen kesken erilaisia valtakunnallisen tason hankkeita ja projekteja, joihin osallistumalla toimenpiteet voitaisiin jalkauttaa kuntiin aina paikalliselle tasolle asti.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

 

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki lausuu asiasta seuraavaa:

 

Suomen meriympäristön tila 2018 -asiakirja on kattava kooste ja läpileikkaus Suomen merialueiden nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Luetellut yleiset tavoitteet ja keinot ovat tärkeitä ja kattavat laajasti merialueiden kohtaamat suurimmat haasteet. Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta näkee meriympäristön hyvän tilan tärkeäksi lähitulevaisuuden tavoitteeksi niin matkailun, hyvän elämisen kuin luonnon itseisarvonkin vuoksi, ja haluaa omalta osaltaan olla mukana tekemässä työtä tämän saavuttamiseksi. Kaupunki onkin jo ottanut osaa muun muassa Turun ja Helsingin kaupunkien vetämään Itämerihaaste-projektiin, jota varten kaupungille on laadittu oma Itämeri-toimenpideohjelma. Ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain. Jotta Suomen merenhoitosuunnitelman tavoitteet saavutettaisiin, tulisi jatkossakin toteuttaa eri yhteistyötahojen kesken erilaisia valtakunnallisen tason hankkeita ja projekteja, joihin osallistumalla toimenpiteet voitaisiin jalkauttaa kuntiin aina paikalliselle tasolle asti.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa