Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 18 

Kaupungin luottamushenkilövaalien toimittaminen

 

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 56     

    

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Riitta Luotio

 

Valtuustoryhmien puheenjohtajille on 31.12.2022 lähetetty yhteenveto kau­punginvaltuuston täytettäviksi tulevista luottamustoimista.

 

Puolueiden neuvottelujen pohjalta laaditaan yhteenveto esitykseksi täytet­tävistä luottamustoimista.

 

Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 71 §:ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan luottamustoimeen.

 

Yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset ovat:

 

- Henkilön kotikunta on asianomainen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella.

- Henkilöllä on jossakin kunnassa äänisoikeus sinä vuonna, jona vaali luottamustoimeen toimitetaan. Äänioikeudesta säädetään kuntalain 20 §:ssä.

- Henkilöä ei ole julkistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaiseksi julistaminen vaatii käräjäoikeuden päätöksen.

 

Oheismateriaali:

- Kuntaliiton yleiskirje 8/2021, kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat

 

Kuntalain 79.2 pykälässä säädetään luottamustoimen jatkuvuusperiaatteesta, jolla turvataan luottamustehtävän hoitaminen mm. toimikauden vaihtuessa. Vain valtuuston toimikauden päättyminen määräytyy suoraan laista. Muiden toimielimien toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimielin on valittu.

 

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Suositeltavaa on, että kaikki suostumukset otetaan kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

 

Kaupunginhallitus suorittanee kaupunginhallituksen toimesta täytettävien luottamustointen vaalin kokouksessaan 17.4.2023.

 

Yhteenveto kaupunginvaltuuston täytettäväksi tulevista luottamustoimista on liitteenä.

 

Liite 1, KH 27.2.2023

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää suorittaa yhteenvedosta ilmenevät kaupungin lautakuntien, kuntayhtymien yhtymävaltuustojen ja kaupungin muiden luottamustoimien vaalit ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginvaltuusto 13.03.2023 § 18      

1257/00.00.01.00/2021    

 

Yhteenveto kaupunginvaltuuston täytettäväksi tulevista luottamustoimista on liitteenä.

 

Liite 1, KV 13.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää suorittaa yhteenvedosta ilmenevät kaupungin lautakuntien, kuntayhtymien yhtymävaltuustojen ja kaupungin muiden luottamustoimien vaalit ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Kokouskäsittely Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupungin luottamushenkilövaalien toimittamisen liitteen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena.

 

Kaupunginvaltuusto Ryhmien käymien neuvottelujen perusteella kaupunginvaltuusto päätti valtuutettu Tero Tavion esityksestä ja valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana suorittaa kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaoston vaalin toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025 seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus

 

pj

Toni Forsblom

KOK

hvj

Pertti Arvonen

KOK

1. vpj

Jari-Antti Hörkkö

KESK

hvj

Samuli Santalahti

KESK

2. vpj

Kimmo Aho

SDP

hvj

Markus Helenius

SDP

j

Tommy Björkskog

KD

hvj

Sari Outinen

PS

j

Hanna Gustafsson

KOK

hvj

Katie Astin

KOK

j

Leena Haanpää

VIHR

hvj

Harri Palomäki

VAS

j

Sirpa Hagsberg

SDP

hvj

Kaisa Sipponen

SDP

j

Matti Naavasalo

PS

hvj

Juha Eura

PS

j

Anita Saksi

KOK

hvj

Elina Salokangas

KOK

j

Reetta Tanila-Järvinen

KESK

hvj

Annika Urpolahti

KESK

j

Tero Tavio

KOK

hvj

Anu Saarni

KOK

 

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto

 

pj

Kaisa Sipponen

SDP

hvj

Pirjo Maja

SDP

vpj

Juha Eura

PS

hvj

Kari Salo

PS

j

Pertti Arvonen

KOK

hvj

Jan Lindström

KOK

j

Katie Astin

KOK

hvj

Elina Salokangas

KOK

j

Hanna Gustafsson

KOK

hvj

Anita Saksi

KOK

j

Janne Muikkula

SDP

hvj

Heikki Lindgren

SDP

j

Sari Outinen

PS

hvj

Kristiina Hinkkanen

PS

j

Kaisa Vallavuori

VAS

hvj

Mikko Haapala

VIHR

j

Samuli Santalahti

KESK

hvj

Jari-Antti Hörkkö

KESK

 

Naantalin kaupungin hallintosäännön 2 § 6 mom mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittu luottamushenkilö voi itse valita toimiiko hän osa-aikaisena puheenjohtajana vai luottamushenkilönä päätoimensa ohella.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osalta hänen hallinnollisena esimiehenään toimii kaupunginhallitus, joka hyväksyy hänen lomansa, sairauslomansa ja muut vastaavat laissa määritellyt tehtävään liittyvät asiat.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom ilmoitti kokouksessa seuraavaa:

 

"Naantalin kaupungin 01.01.2023 voimaan tulevan hallintosäännön 2 §:n 6 momenttiin viitaten ilmoitan, että tulen jatkamaan osa-aikaisena luottamushenkilönä kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessani."

 

Kaupunginvaltuusto suoritti kaupungin lautakuntien, kuntayhtymien yhtymävaltuustojen ja kaupungin muiden luottamustoimien vaalit kaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025 valtuustoryhmien ehdotusten mukaisesti.