Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 17


 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta

 

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 272     

    

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Riitta Luotio

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly­hyem­pi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa­li­toi­mi­tuk­ses­sa.

 

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja pu­he­oi­keus kaupunginhallituksen kokouksissa.

 

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen ko­kouk­seen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään van­hin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston pu­heen­joh­ta­ja ja varapuheenjohtajat on valittu.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

Kokouskäsittely Kaupunginjohtaja tarkensi ehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä enintään kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

Päätös Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginvaltuusto 23.08.2021 § 78     

    

 

 

Esittelijä Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä enintään kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

Kokouskäsittely Valtuutettu Tero Tavio teki valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana päätösehdotukseen seuravan muutosesityksen:

 

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä enintään kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

 

Tämän jälkeen valtuutettu Tero Tavio esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana, että ryhmien käymien neuvottelujen perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtajiksi valitaan kaudelle 1.8.2021- 31.5.2023 seuraavat henkilöt:

 

pj Vilhelm Junnila PS

  1. vpj Jan Lindström KOK
  2. vpj Pirjo Maja  SDP
  3. vpj Annika Urpolahti KESK

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko kokouksen pöytäkirja tarkastaa tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 Merkittiin, että puhetta kokouksessa johti tämän pykälän käsittelyn ajan valtuutettu Lauri Laine.

 

 

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto valitsi kaudelle 1.8.2021 - 31.5.2023 valtuuston puheenjohtajistoon seuraavat henkilöt:
pj  Vilhelm Junnila  PS
1. vpj  Jan Lindström     KOK
2. vpj  Pirjo Maja  SDP
3. vpj  Annika Urpolahti KESK   

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  

 

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 55     

    

 

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto on 23.8.2021 valittu ajalle 1.8.2021- 31.5.2023. Puheenjohtajisto voidaan valita jo ennen kesäkuun  valtuustoa, sillä nykyinen kaupunginvaltuuston toimikausi jatkuu 31.5.2025 asti.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginvaltuusto 13.03.2023 § 17      

962/00.00.02/2021    

 

 

Esittelijä  Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä kolme varapuheenjohtajaa kaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Kokouskäsittely Ryhmien käymien neuvottelujen perusteella valtuutettu Tero Tavio esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajiksi valitaan kaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025 seuraavat henkilöt:

 

pj

Vilhelm Junnila

PS

1. vpj

Jan Lindström

KOK

2. vpj

Pirjo Maja

SDP

3. vpj

Markku Tuuna

KOK

 

 

 

 

 

 Merkittiin, että valtuutettu Timo Tavio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto suoritti kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025 seuraavasti:

 

pj

Vilhelm Junnila

PS

1. vpj

Jan Lindström

KOK

2. vpj

Pirjo Maja

SDP

3. vpj

Markku Tuuna

KOK