Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 19 

Valtuutettujen ja kuntalaisten jättämät aloitteet

 

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 61     

    

 

Valmistelija Hallintojohtaja Riitta Luotio

 

Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitet-tävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä toimivalla yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Valtuustoaloitteita jätettiin vuoden 2022 aikana 22 kappaletta, joista 11 aloitetta on vielä valmisteltavana. Vuodelta 2021 on yksi aloite valmistelussa.

 

Kuntalaisaloitteita jätettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 12. Kuntalais-aloitteista 1 on edelleen valmisteltavana.

 

Luettelot valtuusto- ja kuntalaisaloitteista ovat liitteinä.

 

Liitteet 1- 2, KH 27.2.2023

 

Oheismateriaali:

- Kooste kuntalaisaloitteiden käsittelyistä

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloiteluettelot ja aloitteista annetut selvitykset tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginvaltuusto 13.03.2023 § 19      

25/00.01.02.02/2023    

 

Luettelot valtuusto- ja kuntalaisaloitteista ovat liitteinä.

 

Liitteet 1-2, KV 13.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloiteluettelot ja aloitteista annetut selvitykset tiedoksi.

 

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.