Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 111 

Teknisten palveluiden tammi-syyskuu 2022 talouden toteutumaraportti

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 111      

457/02.02.02/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 17.10.2022

 

Talousarvion 2022 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Kuntien osavuosikatsauksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 525/2020. Asetuksen mukaisesti valtuustolle tuodaan neljännesvuosikatsaukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.

 

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimintakatteen etumerkki määrittelee, onko kyseessä vähimmäis- vai enimmäistaso (nettositovuus). Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista. Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia. Investointiosassa sitovuustaso on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha.

 

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Energiahuolto/sähkönvälitys on kuitenkin toteutumassa arvioitua positiivisempana, mikä johtuu sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toteutumaennuste on 1,3 milj. euroa talousarviota parempi.

 

Joukkoliikenteen liikennöinnin nettokustannusten arvioidaan alittuvan n. 100 000 euroa. Liikenneväylien ja konekeskuksen toimintakulut ylittyvät yhteensä n. 200 000 euroa, johtuen kohonneista polttoainekustannuksista ja alkuvuoden runsaista talvikunnossapidon töistä.

 

Vesihuollon talous on tasapainossa. Vesihuollon käyttöveden tulot ovat ylittymässä arviolta 200 000 euroa.

 

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Investointien vuoden 2022 määrärahamuutokset käsitellään kokouksessa erikseen. Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- syyskuun toimintaraportista on liitteenä. Investointien toteutumaraportti on oheismateriaalina.

 

Liite 1, teknisen toimen tammi-syyskuun toimintaraportti

 

Oheismateriaali: Investointien toteutumaraportti

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-syyskuu 2022.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.