Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 112


 

Yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 112      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 18.10.2022

 

Tilapalveluiden määrärahamuutokset:

 

Kalevanniemen varhaiskasvatustilan rakennushankkeesta jää käyttämättä noin 350 000 euron määrärahaosuus. Monivuotinen kohde toteutui ennakoitua enemmän vuoden 2021 puolella. Kuparivuoren koulun suunnittelurahasta jää käyttämättä 40 000 euroa vuonna 2022. Kohteessa tehdään vuonna 2022 teknisiä selvityksiä ja haitta-ainekartoitus.

 

Luonnonmaan perhetalon vuoden 2022 investointimääräraha ylittyy arviolta 1,2 miljoona euroa. Kyseessä on monivuotisen investointihankkeen arvioidun toteutusnopeuden ja paksupostitoteutuman välisestä erosta johtuva vuoden 2022 määrärahan ylitys. Hyväksytyn, sitovan hankemäärärahan (14,5 milj. euroa) ei odoteta ylittyvän.

 

Maijamäen peruskorjaushankkeelle varattu määräraha tulee ylittymään n. 30 000 eurolla. Taimon koulun kiinteän pakastimen hankintaan varattu määräraha ylittyy 10 000 eurolla.

 

Muiden kiinteistöjen pienhankkeisiin varattu 130 000 euron määräraha tulee ylittymään noin 90 000 eurolla. Kohteista Tuulensuojan esteettömyysratkaisuun varattu määräraha ja Humpin  peruskorjaushankkeeseen varattu määräraha tulevat ylittymään hankkeiden ennakoimattoman kasvun takia.

 

Yhdyskuntatekniikan määrärahamuutokset:

 

Laiturit

Presidentin laiturin korjaukseen oli varattu 160 000 euron määräraha. Määräraha ylittyi n.  8 000 eurolla. Ylitys aiheutui laiturin kannen uusimisesta alun perin suunniteltua laajemmalta alueelta. Lisämäärärahatarve vuodelle 2022 on 8 000 euroa.

 

Luonnonmaan asuntomessualue

Asuntomessualueen rakentamiseen on osoitettu talousarviossa määrärahaa vuosille 2018 - 2022. Vuoden 2022 talousarviossa on hankkeelle varattu 600 000 euron määräraha. Lokakuussa 2022 kustannuksia on sitoutunut 915 000 euroa.  Messuravintola-alueen muuttamisessa liikuntapainotteiseksi rantapuistoksi arvioidaan aiheuttavan kustannuksia vielä 100 000 euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2022 on 415 000 euroa.

 

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue 2019-

Vuoden 2022 talousarviossa on perhetalon asemakaava-alueelle varattu   1 000 000 euron määräraha. Määrärahalla on toteutettu kiertoliittymä Rymättyläntielle ja kevyen liikenteen väylä välille Käköläntie - Perhetalon alue. Lisäksi hankkeesta on maksettu perhetalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan hankkeen kustannuksia n. 280 000 euroa hankkeen valmistumisen siirryttyä vuodelle 2022 aikaisen talventulon vuoksi. Vuonna 2021 perhetalon määrärahaa jäi käyttämättä n. 493 000 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset alittuivat 153 000 euroa.

Lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 340 000 euroa.

 

Keskustakorttelit

Valtuuston hyväksymä keskustakortteleiden määräraha 320 000 euroa muodostuu talousarvion 250 000 euron määrärahasta sekä Asemapäällikön puiston urakoitsijan valinnan yhteydessä esitetystä määrärahasta 70 000 euroa (Tekla 16.2.2022).  Asemapäällikön puiston 1. rakennusvaiheen lisäksi määrärahalla on tehty keskustakortteiden alueella mm. puiden uusinta istutuksia. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat yhteensä n. 357 000. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 37 000 euroa.

 

Vanhan kaupungin ranta

Vanhan kaupungin rannan investointihankkeella rakennettiin Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välinen ns. Siltapuiston aukio sekä Abbedissankadun ja Noviisinkadun välinen parkkipaikka. Hanke käynnistyi vuonna 2021 ja valmistui kesäksi 2022. Hankkeelle oli vuoden 2022 talousarviossa varattu 300 000 euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyi vuonna 2022 165 000 euroa. Vastaavasti vuonna 2021 määrärahaa jäi käyttämättä 126 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksia nosti erityisesti arvioitua merkittävästi laajempi louhinta. Hankkeiden kokonaiskustannukset ylittyivät 39 000 euroa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 165 000 euroa.

 

Vesihuollon määrärahamuutokset:

 

Metsäpoikon asemakaava-alueen jätevesiviemäröinti

Hankkeelle on myönnetty 335 000 euron määräraha vuodelle 2022

Suunnittelukustannuksia on toteutunut noin 7 000 euroa vuoden 2022 aikana.

 

Hanketta on alueella vastustettu. Hanketta ei jatketa vastustuksen vuoksi, koska alueella ei ole liittymispakkoa jätevesiviemäriin. Aluetta ei enää myöskään tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen viemäröinnin toiminta-alueeksi ELY-keskuksen uuden lausunnon mukaan. Lausuntoa on muutettu vuoden 2014 jälkeen. Alueen kiinteistön omistajien kanssa jatketaan neuvotteluja siitä, onko alueella liittyjiä tarpeeksi, jos viemäri rakennetaan.

 

Selvitystyöhön varataan 3 000 euroa. Hanketta ei selvitystyön vuoksi ehditä toteuttaa vuoden 2022 aikana. Jos hanke todetaan toteuttamiskelpoiseksi selvitystyön aikana, hankkeen toteuttamiseen haetaan lisämäärärahaa vuoden 2023 aikana. Vuoden 2022 määrärahasta jää käyttämättä 325 000 euroa.

 

Määrärahamuutokset yhteensä:

 

Kuparivuoren koulu

- 40 000

Kalevanniemen varhaiskasvatustila

- 350 000

Luonnonmaan perhetalo

Tuulensuoja

        + 1 200 000

   + 30 000

Humppi

+ 70 000

Taimon koulun pakastin

+ 10 000

Taimon koulun liikuntasali

+ 30 000

Maijamäen koulu

+ 30 000

Laiturit

+ 8 000

Asuntomessualue

+ 415 000

Perhetalon asemakaava-alue

+ 340 000

Keskustakorttelit

+ 37 000

Vanhan kaupungin ranta

+ 165 000

Metsäpoikon jätevesiviemäröinti

- 325 000

Yhteensä

+ 1 620 000

 

 

Oheismateriaali: teknisten palveluiden investointien määrärahamuutokset

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia:

Kuparivuoren koulu - 40 000
Kalevanniemen varhaiskasvatustila - 350 000
Luonnonmaan perhetalo + 1 200 000
Tuulensuoja + 30 000
Humppi +70 000
Taimon koulun pakastin + 10 000
Taimon koulun liikuntasali + 30 000
Maijamäen koulu + 30 000
Laiturit + 8 000
Asuntomessualue + 415 000
Perhetalon asemakaava-alue + 340 000
Keskustakorttelit + 37 000
Vanhan kaupungin ranta + 165 000
Metsäpoikon jätevesiviemäröinti - 325 000

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.