Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 92


 

Katualueen vuokraus Lehtismäentieltä, vuokraoikeuden siirto

 

247/10.01.03/2012

 

Tekninen lautakunta 13.06.2012 § 59

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö 30.5.2012:

 

Hietakari-Yhtymä Oy on kiinnostunut vuokraamaan katualuetta Lehtismäentieltä kiinteistönsä kohdalta.

 

Lehtismäentiellä ajoradan päällysteen reunan ja tontin rajalinjan välinen etäisyys on noin kuusi metriä. Talvikunnossapitoa eli aurauslumien sijoittamista varten tarvitaan noin kaksi metriä leveä tila päällysteen reunasta tontin rajalle päin.

 

Hietakari-Yhtymä käyttäisi vuokraamaansa katualuetta tuotantonsa edellyttämään varastointitarkoitukseen. Kyseinen katualue on ollut vuokrattuna myös kiinteistön aikaisemmalle omistajalle.

 

Katualueen vuokrasopimusluonnos on liitteenä.

 

LIITE A2, TEKLA 13.6.2012

 

Vuokrasopimusluonnoksen mukaan katualue vuokrattaisiin kymmeneksi vuodeksi Hietakari-Yhtymälle. Katualueen vuosivuokran määräytymisen perusteena on alueen teollisuustonttien hinnoittelussa käytettävä myyntihinta 16 €/m², josta peritään vuosittaisena vuokrana 6,2 % eli pyöristettynä 1 €/m². Vuokrattavan katualueen pinta-ala on 176 m², jolloin vuokrattavan alueen vuosivuokra on 176 euroa.

 

Kaupungilla on oikeus palauttaa vuokra-alue hallintaansa jo ennen vuokrakauden päättymistä kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla tarpeen niin vaatiessa. Vuokraoikeutta ei saa ilman kaupungin lupaa siirtää toiselle.

Vuokramies huolehtii vuokra-alueen hoidosta ja kunnossapidosta.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan katualueen vuokrasopimusluonnoksen ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen Hietakari-Yhtymä Oy:n kanssa Lehtismäentien katualueen vuokraamisesta. Sopimuksen vahvistaa lautakunnan sihteeri. Sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä teknisiä muutoksia.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 26.10.2016 § 88

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 13.10.2016:

 

Hietakari-Yhtymä Oy on 7.10.2016 ilmoittanut, että yrityksen omistama tontti 529-22-5-9 on myyty 20.10.2015 päivätyllä kauppakirjalla MVC-Projektit Oy:lle. Hietakari-Yhtymä Oy pyytää siirtämään 24.9.2012 allekirjoitetun katualueen vuokrasopimuksen MVC-Projektit Oy:lle.

 

Oheismateriaalit:

-          Kaupungin ja Hietakari-Yhtymä Oy:n välinen Lehtismäentien katualueen vuokrasopimus 24.9.2012

-          Kauppakirja 20.10.2015, jolla Hietakari-Yhtymä Oy on myynyt tontin 529-22-5-9 MVC-Projektit Oy:lle

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy lautakunnan 13.6.2012 §:ssä 59 hyväksytyn ja 24.9.2012 allekirjoitetun Lehtismäentien katualueen määräalan n. 176 m2 (kiinteistöstä 529-22-9901-1001) vuokrasopimuksen siirron MVC-Projektit Oy:lle.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 92      

956/10.00.02.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 2.9.2022

 

MVC-Projektit Oy on 28.2.2022 päivätyllä kauppakirjalla myynyt tontin 529-22-5-9 Kiinteistö Oy Rautakaarelle. Kiinteistö Oy Rautakaari on 19.8.2022 vahvistanut haluavansa katualueen määräalan maanvuokrasopimuksen siirron nimiinsä. Sopimusehtojen mukaan vuokraoikeutta ei saa ilman kaupungin lupaa siirtää toiselle.

 

Sopimukseen kirjattu vuokra-aika on alkanut 1.4.2012 ja päättynyt 31.3.2022, jonka jälkeen vuokra-aika jatkuu yhden vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli käytä vuokrasopimukseen kirjattua irtisanomisehtoa kirjattuun määräpäivään mennessä. Irtisanomisehtoa ei ole käytetty.

 

Vuokraoikeuden siirtäminen ei vaikuta kaupungin oikeusasemaan vuokranantajana, eikä alueen sopimuksenmukaiseen käyttöön.

 

Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle, eli kaupungille, maanvuokrasopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin liittyvät tietonsa. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista.

 

Oheismateriaali: Anomus, Maanvuokrasopimus

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että:
- Naantalin kaupunki hyväksyy Teknisen lautakunnan 13.6.2012 §:ssä 59 hyväksytyn ja 24.9.2012 allekirjoitetun Lehtismäentien katualueen määräalan n. 176 m2 (kiinteistöstä 529-22-9901-1001) vuokrasopimuksen siirron MVC-Projektit Oy:ltä Kiinteistö Oy Rautakaarelle.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.