Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 93


 

Suostumus vuokraoikeuden siirtoon, Linkkikatu

 

 

208/10.05.07/2010

 

Tekninen lautakunta 22.11.2007 § 118

 

Tekninen johtaja Antero Jaskari 15.11.2007:

 

Vanton-Luolalan eritasoliittymähankkeeseen liittyen, Patenttikadusta / Viestitiestä on tullut Luolalan teollisuusalueen pääkatu ja Linkkikatu on alistettu sille ja liittymä on porrastettu.

 

Teekki Oy:n omistaman tontin 9-13 pohjoispuolella on Linkkikadun katualuetta jäänyt porrastuksen takia pois liikennekäytöstä ja siksi Treeva Oy on anonut saada vuokrata sitä pysäköinti- ja varastointitarkoitukseen. Kun risteyksen näkemäalueet on otettu huomioon, on aluetta vuokrattavissa 529 m². Sopimusehdotus oheistetaan.

 

LIITE A1, TEKLA 22.11.2007

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Lautakunta päättää hyväksyä liitteessä olevan sopimusluonnoksen.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Tekninen lautakunta 17.02.2010 § 18

 

Kaupungininsinööri Kimmo Suonpää:

 

Teekki Oy: kanssa on tehty sopimus Linkkikadun katualueen vuokraamisesta 31.8.2008 liitteenä olevan kartan mukaiselta alueelta. Sopimus on allekirjoitettu teknisen lautakunnan päätöksen 22.11.2007 § 118 mukaisesti.

 

Kiinteistön omistussuhteiden muutoksen vuoksi esitetään, että sopimus siirretään alueen nykyiselle toimijalle Octomeca Oy:lle. Sopimusta ei muilta osin muuteta.

 

VS. KAUPUNGININSINÖÖRI

 

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn katualueen vuokrasopimuksen siirron.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Vs. kaupungininsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 93      

957/10.00.02.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 2.9.2022

 

Naantalin kaupunki on Teknisen lautakunnan päätöksellä 22.11.2007 § 118 vuokrannut Teekki Oy:lle Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan kadut-nimisestä yleisestä alueesta (Kt. 529-008-9901-1001) n. 529 m²:n suuruisen alueen. Vuokra-aluetta, joka on osoitettu 4.4.2005 vahvistetussa Luolalan teollisuusalueen asemakaavan muutoksessa (Ak-287) katualueeksi, käytetään yksityisessä omistuksessa olevan tontin 529-008-0009-0013 lisäalueena. Maanvuokrasopimus on ollut voimassa 1.1.2008 - 31.12.2012, jonka jälkeen se on sopimusehtojen mukaisesti jatkunut eteenpäin vuoden kerrallaan, koska kumpikaan osapuoli ei ole käyttänyt sopimukseen kirjattua irtisanomisehtoa. Vuokrasopimus on siirretty vuonna 2010 Octomeca Oy:lle. Tekninen lautakunta antoi suostumuksen siirtoon 17.2.2010 § 18.

 

Tontin 529-8-9-13 omistaja on myynyt 10.1.2022 päivätyllä kauppakirjalla määräosan tontista JMP-Rakentajat Oy:lle. Määräosa oikeuttaa JMP-Rakentajat Oy:tä hallitsemaan hallinnanjakosopimuksen perusteella tontin sitä osaa, jota kaupungin kanssa tehty vuokrasopimus lisäalueesta hyödyttää. JMP-Rakentajat Oy on esittänyt 13.1.2022 pyynnön siirtää lisäalueen maanvuokrasopimus nimiinsä. Vuokrasopimuksen kohdan 5.1 "Vuokraoikeuden siirto" perusteella vuokraoikeuden siirtämiseen vaaditaan kaupungin kirjallinen suostumus.

 

Vuokraoikeuden siirtoon ei liity sellaisia tekijöitä, joiden vuoksi siirtoon ei pitäisi suostua. Tekniset palvelut on valmistellut asiaa huomioiden alueella käynnissä olevan Luolala-Viestitien asemakaavan muutoksen. JMP-Rakentajat Oy on tietoinen, että asemakaavan muutoksen seurauksena vuokra-alueen ulottuvuutta voidaan joutua muuttamaan.

 

Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle, eli kaupungille, maanvuokrasopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin liittyvät tietonsa. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista.

 

Oheismateriaali: Anomus, Maanvuokrasopimus

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että:
- Naantalin kaupunki hyväksyy Teknisen lautakunnan päätöksellä 22.11.2007 § 118 vuokratun Linkkikadun katualueen (Kt. 529-008-9901-1101) n. 529 m²:n suuruiseen osaan kohdistuvan vuokraoikeuden siirron Octomeca Oy:ltä JMP-Rakentajat Oy:lle.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.