Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 10


 

Naantalin kaupungin päällystystyöt (2022 - 2023) + kahden vuoden optio sekä Asuntomessualueen päällysteet ja kiveykset, urakoitsijan valinta.

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 10      

21/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 10.1.2022:

 

Hanke

Rakennuskohteena on Naantalin kaupungin päällystystyöt vuosille 2022-2023 + kahden vuoden optio (puitesopimus) sekä Asuntomessualueen vielä puuttuvat päällysteet ja kiveykset (kokonaisurakka). Puitesopimuksen rakennuskohteina ovat eri puolilla Naantalin kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja tiet sekä muut liikenne- ja piha-alueet. Kokonaisurakan rakennuskohteena on Naantalin kaupungin Luonnonmaan asuntomessualueen kadut ja kentät.

 

Työ on tarkoitus aloittaa Asuntomessualueen osalta huhtikuussa 2022, niin että työt valmistuvat kesäkuussa 2022. Puitesopimuksen osalta työt noudattavat kaupungin vuosittaista päällystysohjelmaa.

 

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Luonnonmaan Asuntomessualue hankkeen määrärahaksi esitetty yhteensä 600 000 €. Taloussuunnitelmassa 2022 on kohdassa Liikenneväylien päällystys määrärahaksi esitetty yhteensä 150 000 € vuodelle 2022.

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Naantalin kaupungin päällystystöistä vuosille 2022 - 2023 + kahden vuoden optio (puitesopimus) sekä Asuntomessualueen päällysteistä ja kiveyksistä (kokonaisurakka) 29.12.2021 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydetään jättämään 14.1.2022 klo 9.30 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avataan ennen teknisen lautakunnan kokousta.

 

Annetut tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Naantalin kaupungin päällystystyöt vuosille 2022 - 2023 + kahden vuoden optio (puitesopimus) sekä Asuntomessualueen päällysteet ja kiveykset (kokonaisurakka) toteuttajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan.

 

 

Kokouskäsittely  Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 14.1.2022 klo 10.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 3 kpl tarjoajaa. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta. Vertailuhinta koostuu puitesopimuksen ja asuntomessualueen kokonaisurakan yhteishinnasta.

 

Puitesopimustarjouksen yksikköhinnoilla toteutetaan vuosittaiset päällystystyöt, josta muodostuu vuosittainen urakkasumma laskutuksen perustuessa puitesopimuksen yksikköhintoihin ja toteutuneisiin määriin. Vuosittaisia päällystyskohteita ovat päällystysohjelman mukaiset kohteet, paikkaukset ja korjaukset sekä erilliset nimetyt investointihankkeet.

 

Asuntomessualueen päällystys- ja kiveystyöt muodostavat puitesopimuksesta erillisen kokonaisurakan.

 

Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja ja vertailutaulukko.

 

Oheismateriaali Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko.

 

Halvimman vertailuhinnan 667 468,68 € (alv 0 %) jätti Peab Industri Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 17.1.2022. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

Oheismateriaali: Urakkaneuvottelumuistio

 

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus

 

 Tekninen lautakunta päättää valita Naantalin kaupungin päällystystyöt vuosille 2022-2023 + kahden vuoden optio (Puitesopimus) sekä Asuntomessualueen päällysteet ja kiveykset (Kokonaisurakka) toteuttajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan Peab Industri Oy:n tarjoushintaan 667 468,68 euroa (alv 0 %).

 

 

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.