Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 9


 

Urakoitsijan valinta: Rymättyläntien parantaminen välillä Ukko-Pekan silta - Särkänsalmentie

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 9      

13/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 5.1.2022:

 

Hanke

Rymättyläntien parantaminen välillä Ukko-Pekan silta - Särkänsalmentie -rakennusurakassa rakennetaan kiertoliittymä Rymättyläntielle Perhetalon kohdalle sekä kevyen liikenteen väylä Rymättyläntien varteen Perhetalon alueelta Käköläntielle noin 900 metriä. Samassa urakassa rakennetaan runkovesijohto Ukko-Pekan sillalta Perhetalon alueelle sekä riista-aita välille Luonnonmaantie - Särkänsalmentie.

 

Työ on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2022 niin, että työt valmistuvat kesäkuussa 2022.

 

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Luonnonmaan Perhetalon asemakaava-alue hankkeen määrärahaksi esitetty yhteensä 1  000 000 €. Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Vesihuoltolaitos / Runkovesijohto Rymättyläntie, Ukko-Pekan silta - Perhetalo määrärahaksi esitetty yhteensä 360 000 €. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa hankkeessa kevyen liikenteen väylän rakentamisesta noin 50 000 € sekä riista-aidan kokonaan.

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Rymättyläntien parantaminen välillä Ukko-Pekan silta - Särkänsalmentie rakentamisesta 13.12.2021 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydetään jättämään 12.1.2022 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avataan ennen teknisen lautakunnan kokousta.

 

Annetut tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Rymättyläntien parantaminen välillä Ukko-Pekan silta - Särkänsalmentie rakentamisen toteuttajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan

 

Kokouskäsittely  Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 12.1.2022 klo 12.30 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 6 kpl tarjoajaa, joista Maanrakennus ja Kuljetus Nylundin ja Maisemarakennus Viitasen tarjoukset eivät täyttäneet asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

 

Liitteet A10 - A11 , TEKLA 18.1.2022  

 

Maanrakennus ja kuljetus Nylundin tarjousajan päättymisen jälkeen toimittamia asiakirjoja ei voida hankintalain mukaisesti ottaa huomioon tarjousten vertailussa.

 

Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja, joka sisältää hyväksyttyjen tarjousten vertailun

 

Liitteet A12, TEKLA 18.1.2022

 

Halvimman vertailuhinnan 1 045 173,71 € (alv 0 %) jätti Infraroad Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 14.1.2022. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

Vertailuhinta on muodostunut Urakkahintojen 1 - 4 lisäksi urakkahinnasta 5 (10 %:n osuus hinnoiteltavasta määrä- ja yksikköhintaluettelosta). Urakkahinta 5 on noin 84 500,00 euroa.

 

OHEISMATERIAALI: Urakkaneuvottelumuistio (Sopimuskatselmus)

 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan muodostuvan noin 1 118 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

 

Urakkahinta 1, kevyen liikenteen väylä ja vesihuolto

n. 545 000,00 €

Urakkahinta 2, Rymättyläntien kiertoliittymä

n. 270 000,00 €

Urakkahinta 3, Riista-aita

n. 117 000,00 €

Urakkahinta 4, Rymättyläntien keskisaarekkeet

n. 29 000,00 €

Lisätyövaraus

n. 77 000,00 €

Vesihuoltolaitoksen hankinnat ja työt

n. 60 000,00 €

Työnaikainen suunnittelu ja mittaus

n. 20 000,00 €

Yhteensä

n. 1 118 000,00 €

 

 

Urakkahinta muodostuu osaurakoista 1 - 4. Urakkahinta on 960 700,00 euroa.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa hankkeesta Urakkahinnan 1 osalta 50 000,00 euroa, Urakkahinnan 3, 117 000,00 euroa ja Urakkahinnan 4, 28 770,00 euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa hankkeesta yhteensä 195 700,00 euroa.

 

Varsinaisesta urakkasummasta Naantalin kaupungin maksuosuus on 765 000,00 euroa. Lisäksi kaupungin kustannukset muodostuvat lisätyövarauksesta, vesihuoltolaitoksen töistä ja hankinnoista sekä työnaikaisesta suunnittelusta ja kaupungin mittaustöistä, jotka ovat yhteensä 157 000 euroa. Näin ollen Naantalin kaupungin arvioiduksi kustannuksiksi muodostuu kokonaisuutena hankkeesta 922 000, 00 euroa.

 

 

Hankkeen aikataulu

 

Hankeen tiesuunnitelman hyväksymispäätös on annettu 9.12.2021. Tarjouspyyntö on julkaistu 13.12.2021.

Hankkeen rakennustyöt on välttämätöntä käynnistää mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta hanke ehditään toteuttamaan ennen kesän 2022 asuntomessuja. Tämänhetkisen tiedon mukaan rakenteilla oleva liikerakennus avataan toukokuussa 2022. Ajoneuvo- ja kevyt liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden vuoksi rakennushankkeet tulisi saada mahdollisimman nopeasti toteutettua. Tarjouspyyntö asiakirjoissa on määritelty, että työt on aloitettava 1.2.2022 ja urakka tulee olla valmiina 30.6.2022.

 

Yritysvaikutusten arviointi: Hanke työllistää maanrakentajia ja luo paremmat edellytykset uusien pientalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rakentamisen Perhetalon alueelle liikenneyhteyksien parantuessa.

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus


Tekninen lautakunta päättää hylätä Maanrakennus ja Kuljetus Nylundin ja Maisemarakennus Viitasen tarjoukset koska tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset eivät täyttyneet.

 

Tekninen lautakunta päättää valita Rymättyläntien parantaminen välillä Ukko-Pekan silta - Särkänsalmentie rakennusurakan toteuttajaksi edullisimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan Infraroad Oy:n urakkahintaan 960 700,00 euroa (alv 0 %).

 

Hankkeen kiireellisyydestä johtuen Tekninen lautakunta valtuuttaa Teknisten palvelut tekemään urakkasopimuksen hankkeesta mahdollisimman pikaisesti ja antaa luvan töiden aloittamiseen.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa..

 

 

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.