Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 11


 

Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite hyvin hoidettujen ja kunnossapidettyjen kotipihojen ja talojen palkitseminen

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 53    

     

Valtuutettu Anne Pentti luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 8 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Kotipihatoimikunta on jo 1960-luvulta lähtien edistänyt puutarhojen ja pihojen hoitoa Naantalin kaupungin alueella. Kauniita ja hyvin hoidettuja pihoja on palkittu vuosittain. Periaatteena on ollut korostaa pihanhoidon pitkäjänteisyyttä. Samalla tavalla kuin pihat vaativat hoitoa ja ilahduttavat asukkaita, omistajia ja ohikulkijoita, myös talot kaipaavat huolenpitoa. Hyvin hoidetut kodit, taloyhtiöt ja yritysten rakennukset luovat mielikuvaa kaupungista, jossa asukkaat huolehtivat ympäristöstään ja omaisuudestaan.

 

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Kotipihatoimikunnan arvokas työ laajennetaan kattamaan myös rakennusten hoito ja kunnossapito ja tämän myötä toimikunnan nimi muutetaan Kotipiha- ja talotoimikunnaksi. Pihojen lisäksi vuosittain tulisi palkita hyvin hoidettuja ja pitkäjänteisellä toiminnalla kunnossapidettyjä rakennuksia.

 

Toimikunnan työn laajentaminen tuo myönteisellä tavalla asukkaiden ja kaupungissa vierailevien tietoisuuteen hienoja ja hyvin hoidettuja sekä omistajiensa vaalimia rakennuskohteita. Muutos kannustaa ja motivoi myös entistä paremmin erityisesti vanhojen rakennusten kunnossapitoon."

 

 

  

Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 212    

     

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään  kaupunginpuutarhuri Simo Saarinen.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 11      

857/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginpuutarhuri Simo Saarinen 4.1.2022

 

Kotipihatoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 24.5.2021 ehdotusta kotipihatoimikunnan nimenmuutosta kotipiha- ja talotoimikunnaksi ja toiminnan laajentamista kattamaan myös rakennusten hoito ja kunnossapito. Kotipihatoimikunta päätyi yksimielisesti kantaan, että pitkän perinteen omaavaa toimikunnan toimintatapaa ja nimeä ei pidä muuttaa, jotta mielikuva iloisin mielin käytävästä kilpailusta säilyy.

 

Alla ote kotipihatoimikunnan pöytäkirjasta 24.5.2021, asia 5

 

"Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite hyvin hoidettujen ja kunnossapidettyjen kotipihojen ja talojen palkitseminen

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 53

 

Keskusteltiin valtuustoaloitteesta

Virallisen vastineen aloitteeseen toimittaa kaupunginpuutarhuri Simo Saarinen.

 

Vilkkaassa keskustelussa todettiin tyytyväisyydellä kotipihatoiminnan saaneen positiivista huomiota aloitteen osalta.

Aloitteeseen liittyen kerrattiin kotipihatoimikunnan historiaa ja pihojen arvostelukriteereitä.

 

Naantalin kotipihatoimikunnan on kaupunginhallituksen asettama toimikunta, jonka tehtäväksi on annettu kotipihakilpailun järjestäminen sekä parhaiden pihojen palkitseminen.

 

Kilpailuja on Naantalissa järjestetty vuodesta 1967 alkaen. Kotipihatoimikunta on toiminut samalla nimellä ja samoin periaattein jo yli 50 vuoden ajan. Vain kerran, säästösyistä vuonna 1992, on kilpailu jäänyt järjestämättä.

 

Alun perin toiminnan ja kilpailut Naantalissa aloitti pitkäaikainen kaupunginpuutarhuri Olavi Hinkkanen. Käsitteinä nimet kotipihakilpailu ja kotipihatoimikunta ovat ainakin pidempään Naantalissa asuneille tuttuja, ja kilpailu saa edelleen vuosittain paikallista näkyvyyttä mediassa.

 

Alusta asti pihojen arvioinnissa on käytetty kriteereinä Puutarhaliiton laatimia valtakunnallisia yhteisiä arvosteluperiaatteita, joista tärkein on yleisvaikutelma. Yksityiskohtaisemmin eriteltynä yleisvaikutelman muodostavat tontin tarkoituksenmukainen käyttö, pihan yhteensopivuus rakennusten ja ympäristön kanssa, järjestys ja siisteys, istutukset ja viljelykset, aidan tai muun rajauksen siisteys ja tarkoituksenmukaisuus sekä rakennusten kunto.

 

Rakennusten ja piharakenteiden osalta kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta suorittaa vuosittain maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa. Siinä tarkastetaan, että rakennettu ympäristö on rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Huomiota kiinnitetään paitsi rakennusten julkisivuihin, myös ympäristöön olennaisesti vaikuttaviin ulkovarastoihin ja muihin rakenteisiin.

 

Käydyssä keskustelussa todettiin, että kotipihatoimikunta ottaa jo nyt pihojen arvostelussa huomioon rakennusten ja rakenteiden kunnon ja yleisilmeen. Kotipihatoimikunnan pihakäynnit eivät ole tarkastustoimintaa, vaan tutustumista pihaan.

 

Yksimielisesti toimikunnan kanta oli, että pitkän perinteen omaavaa toimikunnan toimintatapaa ja nimeä ei pidä muuttaa, jotta mielikuva iloisin mielin käytävästä kilpailusta säilyy. "

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloitteeseen hyvin hoidettujen ja kunnossapidettyjen kotipihojen ja talojen palkitsemisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.