Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 147 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2021 -kyselytutkimus

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 147      

1754/10.03.01.00.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 7.12.2021:

 

Yhdyskuntatekninen osasto on osallistunut FCG:n toteuttamaan yhdyskuntateknistenpalveluiden palvelutyytyväisyystutkimukseen kevään 2021 aikana.

 

Tutkimukseen osallistui 22 kuntaa/kaupunkia. Kyselytutkimuslomakkeita

postitettiin naantalilaisille yhteensä 300 kpl, joista 61 kpl palautui ja lisäksi 10 vastasi kyselyyn verkossa. Lisäksi kaikille avoimeen nettikyselyn kautta vastauksia saatiin yhdeksän kpl. Vastauksia yhteensä saatiin 80 kpl. Tyypillisin vastaaja on taajamassa omakotitalossa asuva yli 60-vuotias nainen.

 

Yleisesti voidaan todeta Naantalin sijoittuvan vertailututkimuksen lähes kaikissa kysymysosiossa keskiarvoa paremmin kyselyn verrokkikuntiin suhteutettuna. Poikkeuksen tähän muodostavat vastaukset kysyttäessä suurista jätteistä eroon pääsyä ja ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintia ja nuohoukseen liittyviä seikkoja.

 

Kyselytutkimuksessa Naantali arvioitiin parhaimmaksi 22 kunnan joukosta seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa:

 

Katujen hoito kokonaisuutena (Liikennealueiden ylläpitomittari)

Katujen ja väylien talvihoito kokonaisuutena (Talvihoitomittari)

Puistojen hoito (sis. puistot, lähimetsät ja leikkipaikat) kokonaisuutena

Katuvalaistus

Liikuntapaikkojen hoito (sis. urheilu- ja pelikentät, uimarannat ja kuntoradat ja ulkoilureitit) kokonaisuutena

 

Verrattaessa Naantalin tuloksia vuosien 2020 ja 2021 välillä havaitaan tulosten muuttuneet (+/- muutos suurempi kuin 0,15) merkittävästi seuraavissa kysymysosiossa:

 

+ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys

+ Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys

+ Asuinkadun kunto

+ Keskustaan johtavien pääkatujen kunto

+ Lumenauraus asuntokaduilla

+ Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä

+ Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä

+ Järjestetyn jätteen kuljetuksen toimivuus

+ Suurista jätteistä eroon pääsy

+ Paperin keruupisteiden sijainti

+ Lasin keruupisteiden sijainti

+ Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus

+ Jäteveden puhdistamoiden toiminta

+ Sadevesien viemäröinti

+ Katuvalaistus keskustan kaduilla

+ Katuvalaistus Asuntokaduilla

+ Katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä

+ Ensihoitopalvelut

 

Verratessa Naantalin tuloksia kuntien keskiarvoon havaitaan tuloksien jäävän Naantalissa alle keskiarvon merkittävästi seuraavissa kysymysosiossa:

 

-        suurista jätteistä eroon pääsy

-        ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti

-        nuohous

 

Vuoden 2021 talousarviossa toiminnallisten tavoitteiden laadulliseksi mittariksi oli asetettu sijoittuminen kyselytutkimuksen parhaaseen kolmannekseen tulosalueiden keskeisessä toiminnassa:

 

viheryksikössä keskustan puistot, toteutui sijoitus 2/22

liikuntapaikoilla liikuntapaikkojen hoito, toteutui sijoitus1/22

konekeskuksessa lumen auraus keskustan johtavilla pääkaduilla ja kevyen liik.väylillä, toteutui sijoitukset 1/22 sekä 1/22

 

Asetetut laadulliset tavoitteet täyttyivät kaikkien tulosalueiden osalta.

 

Kyselytutkimustulokset ovat liitteenä.

 

Liite B1, TEKLA 15.12.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen 2021 tiedokseen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.