Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 146


Vuokrasopimusluonnos_Ahola_transport, Luolala

 

Luolalan alueelta määräalan vuokraaminen pysäköintikentäksi, os. Aholankatu

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 146      

1752/10.00.02.01/2021    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 7.12.2021:

 

Oyj Ahola Transport Abp hallitsee AT-Fastighets Ab:n nimissä maanvuokrasopimuksella Luolalan kaupunginosasta kaavan Ak-291 mukaista T-tonttia 529-8-10-10, osoitteessa Aholankatu 7-9, 21100 Naantali. Maanvuokrasopimus on voimassa 30.11.2034 asti. Aholankadun toisella puolella sijaitsee kaavan Ak-291 mukainen Raatiniitynpuisto-niminen suojaviheralue (EV). Suojaviheralueen poikki kulkevat niin eri verkkoyhtiöiden merkittävät voima- ja tiedonsiirtojohdot kuin kaupungin yhdyskuntatekniset putket. Lisäksi alueella on varaus maakaasuputkelle. Suojaviheralueen eteläosaa on viime vuodet käytetty kaupungin kompostointivarastona.

 

Tämä kompostointivarasto kuitenkin siirtyy Isosuolle, jolloin vanha varastoalue vapautuu korvaavaan käyttöön. Korvaavassa käytössä tulee huomioida alueella sijaitsevat johdot ja putket siten että käyttö tulee sopeuttaa tarkasti näiden antamiin rajoituksiin. Aikaisemmin oli suunnitelmana, että aluetta käytettäisiin 2022 Asuntomessujen yleisöparkkina, mutta tästä on sittemmin luovuttu.

 

Alueen käytöstä on käyty neuvotteluja Oyj Ahola Transport Abp:n kanssa, koska yritys on ilmaissut tarpeen lisäparkkialueelle lähellä hallitsemaansa tonttia. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, että Oyj Ahola Transport Abp:lle vuokrataan osa suojaviheralueesta liitekartalla osoitetulla tavalla. Vuokra-alue muodostuu kolmen maarekisteritilan alueesta ja on kooltaan 19 980 m².

 

Liitteenä vuokrasopimusluonnos ja kartta

 

Liite A7, TEKLA 15.12.2021

 

Hinnoittelun suhteen on käytetty lähtökohtana Naantalin kaupunginhallituksen (23.2.2015 § 71) tekemää päätöstä, jonka mukaan Luolalan kaupunginosan kortteleiden 14 ja 15 alueille muodostettavien tonttien pääoma-arvo on 10 €/m². Käyttäen tätä arvoa saadaan nyt vuokrattavan 19.980 m²:n suuruisen alueen perusvuosivuokraksi 12 387,60 euroa

 

Alueella olevat merkittävät käytönrajoitukset on otettu huomioon vuokrasopimuksessa kirjaamalla erityisiä käytönrajoituksiin liittyviä ehtoja. Lisäksi Oyj Ahola Transport Abp:lle on toimitettu maanpäällisten johtoverkkojen haltijoiden lausunnot alueen käytöstä. Kaupunki edellyttää Oyj Ahola Transport Abp:ltä näiden ehtojen ja lausuntojen tarkkaa noudattamista. Tekniset palvelut katsoo, että Oyj Ahola Transport Abp:n noudattaessa näitä ehtoja, ei alueen tarkoituksenmukaiselle käytölle johtoverkkojen suoja-alueena muodostu uhkaa.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Naantalin kaupunki vuokraa AT-Fastighets Ab:lle, omaan, perustettavan tai nimeämänsä yhtiön lukuun, liitekartan mukaisen määräalan 10 vuodeksi, 1.1.2022-31.12.2031, liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Perusvuosivuokrana peritään 12 387,60 euroa. Tekninen johtaja oikeutetaan tekemään teknisluonteisia muutoksia.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.