Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 107 

Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 10.03.2021 § 30    

427/10.03.01.00.00/2021

 

 

Valmistelija  Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 23.2.2021

 

Nunnalahden uimarannan kehittäminen on ollut pitkään esillä ja vuoden 2020 talousarviossa sille kohdennettiin suunnittelumääräraha.

 

Tavoitteet:

Nunnalahden uimarannan kehittämissuunnitelman tavoitteena oli vastata uimarannan kasvavaan käyttöasteeseen ja palvella käyttäjien ja rannan hoitajien tarpeita entistä paremmin. Rannan nykytilakartta on liitteenä. Alueella on osittain valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristö -aluetta (RKY).

 

LIITE B1, TEKLA 10.3.2021

 

Asukkaiden toiveita kartoitettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselyssä kannatusta saivat erityisesti saunan rakentaminen ja ranta-alueen yleinen viihtyisyyden kehittäminen esim. oleskelupaikkoja lisäämällä.  Myös hyppytelineen rakentaminen nousi merkittäväksi toiveeksi. Pysäköintialueet koettiin alueella riittämättömiksi. Rannan ylläpitäjät nostivat kehittämiskohteiksi mm. rantalaiturin parantamisen sekä kahvilan edustan kohentamisen picnicpöytineen. Asukaskyselyn tuloskooste liitteenä.

 

LIITE A3, TEKLA 10.3.2021

 

Suunnitelman sisältö:

Tavoitteiden pohjalta laadittiin yleissuunnitelma, jossa on esitetty alueen toiminnot. Ranta-aluetta on esitetty laajennettavaksi pohjoisosaan. Alueen käyttöön ottaminen edellyttää uima-alueen pohjan kartoittamista esim. harauksin/ruoppauksin, jotta varmistutaan ettei pohjaan jää teräviä kivikoita tms. Pohjoiskärkeen on esitetty omatoiminen nuotiopaikka. Nunnalahden yleissuunnitelma on liitteenä.

 

LIITE A4, TEKLA 10.3.2021

 

Huoltorakennuksen edustan kesän aikaista ruuhkaisuutta vähennetään pengertämällä uusi "ohitusväylä" laiturin eteen. Huoltorakennuksen päätyyn esitetään rakennettavaksi sup-laudoille säilytysteline.

 

Suunnitelmassa vanha laituri korvataan järeällä laiturilla. Laiturin pituus kasvaisi huomattavasti nykyiseen verrattuna, jotta päästään syvemmälle vesialueelle. Sup-laudoille on esitetty lähtölaituri samaiseen laituriin. Laiturissa on esitetty avantouijia varten paikka.  Hyppylaituri on sijoitettu erilliselle laiturille ilkivallan estämiseksi. Hyppylaituri vaatii kohdallaan ruoppausta.

 

OHEISMATERIAALI: Pinnan tasaus

 

Nykyisen kioskin viereen on esitetty rakennettavaksi terassialue eväiden syöjiä ja kahvilan asiakkaita varten. Kesäkahvilan vireinen ulkosuihku poistetaan ja se korvataan etelämpänä uusien pukusuojien yhteyteen. Kulkualueita jäsennellään ja osittain laajennetaan.

 

Pienimmille lapsille on esitetty pienimuotoisia leikkitoimintoja alueen eteläosaan hietikolle. Samaiseen kohtaan on esitetty luonnonkivimuuria, joka toimisi samalla myös istuskelutasona.

 

Kirkon pysäköintialueelta tullessa on esitetty polkupyörille runkolukittavat pyörätelineet ja alueelle tuloväylälle uusi infotaulu. Alueen valaistus on esitetty myös parannettavaksi. Valaistuksen yleissuunnitelma on liitteenä.

 

LIITE A5, TEKLA 10.3.2021

 

Yleissuunnitelmavaiheen kustannusarvio ilman tilaajatehtäviä on 790 000 € (alv 0%).

 

OHEISMATERIAALI: Kustannusarvio

 

Suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin rannan kehittämismahdollisuuksia esteettömyyden kannalta. Naantalissa ei ole tällä hetkellä esteetöntä uimarantaa. Nunnalahden sijainti keskeisellä paikalla olisi julkisilla liikennevälineillä hyvin saavutettavissa ja vesialueen loivapiirteisyys soveltuisi esteettömyyden tavoiteisiin. Olemassa olevien maaston muotojen sekä rannan pysäköintialueiden sijainnin vuoksi uimarantaa ei saa täysin esteettömäksi. Pituuskaltevuudet alueella ovat suuret, varsinkin kirkon pysäköintialueen suunasta tuleville (~14%). Pysäköintialueiden rakentaminen aivan rannan viereen on miltei mahdotonta tai se on ristiriidassa alueen nykyisten toimintojen kanssa. Kävelylle suunnattu rantaraitti kulkee rannan reunaa ja Nunnakatua halutaan rauhoittaa enemmän jalankulkijoille. Täten rannan viereen autojen pysäköiminen on haasteellista. Nunnalahdesta ei saada täysin esteetöntä uimarantaa.

 

Kyselyissä toivottiin erityisesti saunaa. Saunan rakentamiseen ei kuitenkaan yleissuunnitelmassa otettu kantaa, koska sen rakentamisen kannattavuus riippuu nykyisten ja mahdollisten uusien uimapaikkojen kehittymisestä. Nykyinen huoltorakennus on haastava paikka saunan rakentamiselle nykynormein joka tapauksessa. Saunan sijoittuminen tulee pohtia koko Naantalin uimapaikkaverkosto huomioiden.

 

Esittelijä  Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta lausuntoa Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

 

Kokouskäsittely Kaisa Vallavuori esitti Eliisa Ansamaan ja Heikki Lindgrenin kannattamana, että pöytäkirjaan lisätään: Nunnalahteen on suunniteltu varaus saunalle, mutta lisäksi selvitetään, onko saunalle muuta paikkaa. Asiaa tulisi lähteä aktiivisesti edistämään.Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti tehdä lisäyksen pöytäkirjaan.

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta lausuntoa Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

 

Nunnalahteen on suunniteltu varaus saunalle, mutta lisäksi selvitetään, onko saunalle muuta paikkaa. Asiaa tulisi lähteä aktiivisesti edistämään.

 

Päätös   Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

 

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.04.2021 § 7     

427/10.03.01.00.00/2021

 

 

Esittelijä  Vapaa-aikapäällikkö

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

 Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelma kohentaa Naantalin keskeisimmän uimarannan yleisilmettä. Lasten leikkivälineiden sijoittaminen omalle alueelle on hyvä asia.

 

 Lautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon saunan rakentaminen joko Nunnalahden uimarannalle tai muulle rannalle, jossa on mahdollisuus talviuintiin. Lisäksi suunnitelmassa suplautojen veteen laskupaikka ei ole paras paikka laiturin kapeudun vuoksi.  Parempi ja turvallisempi paikka olisi oma laskulaituri sijoitettuna lähelle nykyistä huoltorakennusta.

 

Asukaskyselyssä toivottiin myös lisää piknikpöytiä ja tuoleja. Nyt pöytiä on suunniteltu kioskin läheisyyteen, mutta niitä voitaisiin sijoittaa myös lähelle lasten leikkivälineitä.

 

Päätös Lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon tekniselle lautakunnalle:

 

Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelma kohentaa Naantalin keskeisimmän uimarannan yleisilmettä. Lasten leikkivälineiden sijoittaminen omalle alueelle on hyvä asia.

 

Lautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon saunan rakentaminen Nunnalahden uimarannalle ellei ole päätöstä saunan toteuttamisesta muulle Naantalin yleiselle uimarannalle. Lisäksi suunnitelmassa suplautojen veteen laskupaikka ei ole paras paikka laiturin kapeuden vuoksi. Parempi ja turvallisempi paikka olisi oma laskulaituri sijoitettuna lähelle nykyistä huoltorakennusta.

 

Asukaskyselyssä toivottiin myös lisää piknikpöytiä ja tuoleja. Nyt pöytiä on suunniteltu kioskin läheisyyteen, mutta niitä voitaisiin sijoittaa myös lähelle lasten leikkivälineitä.

  

 

 

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 107      

427/10.03.01.00.00/2021    

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 21.9.2021:

 

Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 13.4.-26.4.2021 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun seutusanomissa.

 

Suunnitelmasta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Lausunnot ovat liitteenä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli suunnitelmaa kokouksessaan 22.4.2021 §7.

 

LIITTEET A2 - A3, TEKLA 29.9.2021

 

Varsinais-Suomen alueellisella vastuumuseolla ei ollut huomautettavaa suunnitelmiin.

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos esitti kesäkahvilan ja pukusuojarakennuksen väliin pelastusyksikölle soveltuvaa kääntöpaikkaa. Paloauton vaatima kääntöpaikka vaatii laajan alueen. Sitä ei ole esitetty maastonmuotojen ja tilavaatimuksien vuoksi suunnitelmassa. Paloauto joutuu joko tulleessaan alueelle tai poistuessaan sieltä peruuttamaan huoltorakennukselta aina Rantaraitille saakka. Ambulanssi mahtuu kääntymään kesäkahvilan läheisyydessä peruuttaen.

 

Lisäksi pelastuslaitos kehotti varmistamaan osoitetiedot ja suositti niiden merkitsemistä. Pelastuslaitos suositti kiinnittämään huomiota vesiturvallisuuteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi pyydettiin huomioimaan omatoiminen varautumisvelvollisuus. Omatoiminen varautuminen tullaan ottamaan huomioon toteutuksessa. Turvallisuus - ja pelastussuunnitelma tullaan päivittämään.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 22.4.2021 §7, että jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon saunan rakentaminen Nunnalahden uimarannalle, jollei silloin ole päätöstä saunan rakentamisesta jonnekin muualle yleiselle uimarannalle.

 

Alueen yleissuunnitelmaan ei ole sisällytetty saunan suunnittelemista.  Yleissuunnitelman toiminnot eivät poista mahdollisuutta toteuttaa saunaa huoltorakennukseen. Jos sauna alueelle suunnitellaan, sen pitää täyttää esteettömyyskriteerit. Esteettömyyden kannalta haastavaa alueella on, että alueen toiminnot eivät ole kaikilta osin hyvin saavutettavissa maastonmuotojen vuoksi, esim. grillipaikka ja pysäköintialue.

Saunan soveltuvuutta eri uimapaikoille tutkitaan aktiivisten hankkeiden yhteydessä, näitä hankkeita ovat Lammasluoto, Villan tila ja Taimon uimapaikka. Näissä paikoissa on tutkittava mahdollisuus toteuttaa esteetön uimaranta yhdessä esteettömän saunan kanssa.

 

Lautakunta esitti suplaudoille omaa laskulaituria turvallisuussyistä. Erillistä laituria suplaudoille ei ole esitetty. Uudessa massiivisessa laiturissa on esitetty suplaudoille laskutaso. Vedenkorkeusvaihteluiden myötä suplaudat vaativat sen verran syvyyttä, että niiden laskukohta täytyy olla tarpeeksi syvällä. Yhdellä massiivisella laiturilla on esitetty hoidettavaksi kaikki laituritoiminnot, jolloin se on kustannustehokkaampaa. Laiturin riittävän leveällä kulkuleveydellä voidaan parantaa turvallisuutta.

 

Lautakunta ehdotti piknikpöytiä lisää lasten leikkivälineiden läheisyyteen. Lasten leikkipaikan läheisyyteen ei lisätty eväspöytiä, koska pöytäpaikkoja on jo lähellä leikkialuetta, kioskin vieressä. Lisäksi leikkialueen viereisellä istuskelutasolla voi syödä halutessaan eväitä.  Eväs- ja piknikpaikkoja lisättiin kuitenkin nuotiopaikan viereen. Nuotiopaikan vieressä on tarpeen olla kattavammin laskutilaa eväille. Pöytien sijoittelu haluttiin keskittää kahteen paikkaan.

 

Yleissuunnitelmaehdotukseen jätettiin yksi muistutus nähtävilläoloaikana. Muistutuksessa uskotaan nuotiopaikan aiheuttavan sotkuisuutta ja palouhkaa. Nuotiopaikan toteutussuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota paloturvallisuuteen. Käyttäjiä on myös ohjeistettava opastustaululla. Ilkivaltamahdollisuus on olemassa myös ilman järjestettyä paikkaa. Nuotiopaikka sijaitsee suositun ulkoilureitin läheisyydessä, mikä omalta osaltaan toivotaan hillitsevän ilkivaltaa. Muistutus on oheismateriaalina.

 

OHEISMATERIAALI: muistutus

 

Suunnitelmaa päivitettiin alla mainituilta osin. Päivitetyt suunnitelmat ovat liitteinä.

 

LIITTEET A4 - A8, TEKLA 29.9.2021

 

Päivitetyt asiat:

  • Huoltorakennuksen edustan väylää ja aluetta muotoiltiin siten, että uimarannan hiekka-aluetta säilyisi enemmän, ja rinnakkainen kulkuyhteys toteutuisi huoltorakennuksen edessä.
  • Kunnossapitosyistä kiinteää laituriosuutta kasvatettiin mereen suuntaan. Tarkempi toteutustapa (pengerrys/laiturirakenne) ratkaistaan rakennussuunnitteluvaiheessa.
  • Talviuintipaikka sijoitetiin laiturin vastakkaiselle puollelle, jotta talven jääkävelyreittien alle ei muodostuisi sulana pitäviä virtaamia talvi uintipaikan pumpusta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Nunnalahden uimarannan päivitetyn yleissuunnitelmaehdotuksen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.