Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 106


 

Valmistunut hanke: Teersalon huoltorakennus

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 106      

553/10.03.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Ilmari Penttila 10.8.2021:

 

Teersalon huoltorakennus päätettiin kilpailuttaa ns. ranskalaisena urakkana, jossa urakkasuorituksesta maksettu kokonaishinta on ennalta määrätty ja sidottu tilaajan asettamiin laatuvaatimuksiin ja käyttötarkoituksen mukanaan tuomiin toiminnallisuuksiin, joita rakennettavalta rakennukselta odotetaan. Urakkahinnaksi päätettiin 140 000 € ilman arvonlisäveroa. Tilaaja päätti myös teettää urakkakilpailua varten rakennuslupakuvat ja hakea kohteelle rakennusluvan, jotka luovutettaisiin vastikkeetta valituksi tulleen urakoitsijan käyttöön.

Huoltorakennuksen rakentamisen urakkakilpailu julkaistiin Cloudia kilpailutuksen kautta Hilmassa, ranskalaisena urakkana 15.6.2020. Tarjousten jättämisen määräaika oli 4.8.2020 Määräaikaan mennessä saapui 5 kpl tarjouksia.

Yksi saapuneista tarjouksista hylättiin, koska tarjoaja oli omatoimisesti korottanut urakkasuorituksesta maksettavaa kokonaishintaa. Muut tarjoukset vertailtiin monialaisessa työryhmässä teknisen johtajan johdolla. Laadukkaimmaksi tarjoukseksi työryhmä valitsi Rakant Oy:n urakkatarjouksen.

Tarjouksen selonottoneuvottelut käytiin 11.8.2020. Urakkasopimus allekirjoitettiin 9.9.2020. Rakennustyöt alkoivat 14.9.2020 ja olivat kaikkine töineen valmiina 14.1.2021.

Teersalon huoltorakennuksen ranskalainen urakka valmistui ja vastaanotettiin 29.12.2020.

Kokonaisurakoitsijana toimineelle Rakant Oy:lle maksettiin urakkasuorituksesta 140 000 € urakkasumma. Lisäksi maksettiin lisääntyneestä tekniikan kaivuusta 4 000 € lisätyölasku. Tekniikan kaivuun lisääntyminen johtui lähinnä LVI liittymien kaivuusta Velkuantien viereen, tontin alanurkan sijaan. Näin ollen Rakant Oy:lle maksettava korvaus huoltorakennuksen rakentamisesta oli kokonaisuudessaan 144 000 € alv 0 %.

Rakennusvalvonta- ja muut viranomaismaksut hankkeesta olivat yhteensä 740 € ja suunnittelun ja rakennuttamisen kulut 2 374,22 €.

 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu näin ollen 147 114,22 € alv 0 %. Johon saatiin avustusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 100 704,80 euroa. Naantalin kaupungin osuudeksi hankkeesta jäi 46 309,22 euroa

 

Hankkeeseen oli osoitettu talousarvioon 2020 144 000 euron investointimääräraha ja kohteeseen odotettiin saatavan 100 700 euron valtionosuus. Talousarviomääräraha ylittyi näin ollen 7 114,22 eurolla ja valtionosuustulo 4,80 eurolla.

 

OHEISMATERIAALI: vastaanottokokouksen ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjat

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee Teersalon huoltorakennushankkeen rakentamisen vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.