Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 105


 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

 

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 271      

451/00.03.01/2021 

 

Valmistelija  hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 nostanut esille kaupungin eri toimintoja koskevia huomioita ja suosituksia. Tarkastuslautkunta on esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista vastaukset lautakunnilta.

 

Liksi tarkastuslautakunta on esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista vastaukset kaupunginhallitukselta 31.10.2021 mennessä. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallitus on perinteisesti antanut lisäksi kannanoton koko arviointikertomuksen sisällöstä.

 

Oheismateriaali:

  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä käsittelee vuoden 2020 arviointikertomusta koskevia huomioita ja suosituksia kokouksessaan 15.6.2020. Samassa yh-teydessä sovitaan henkilöistä, jotka valmistelevat selitykset tehtyihin huo-mioihin ja suosituksiin.

 

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt arviointikertomuksen 7.6.2021.

 

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 105      

451/00.03.01/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 16.9.2021:

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 nostanut esille kaupungin eri toimintoja koskevia huomioita ja suosituksia. Tarkastuslautakunta on esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista vastaukset lautakunnilta.

 

Teknisen lautakunnan antamat selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin on esitetty oheismateriaalissa.

 

OHEISMATERIAALI: teknisen lautakunnan selvitykset

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa oheismateriaalissa eritellyt vastaukset ja kommentit tarkastuslautakunnan esittämiin suosituksiin.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.