Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 11.05.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Saaristolautakunnan avustukset vuodelle 2021

 

Saaristolautakunta 11.05.2021 § 12     

456/02.05.01.02/2021      

 

 

Valmistelija Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

Saaristolautakunnan avustusohjesäännön mukaan saaristolautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa Naantalin saaristo- ja maaseutualueilla toimivien yhdistysten ja säätiöiden tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.

 

Avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi myöntää avustuksia kotiseutu- ja kyläyhdistysten sekä muiden alueen hyväksi toimivien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan sekä saaristo- ja maaseutualueen tapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen.

 

Saaristolautakunta on avustuksia myöntäessään ottanut huomioon seuraavat tekijät:

 

Saaristo-ohjelman (nyk. elinvoimaohjelma) tavoitteiden toteuttaminen, yhdistysten toiminnan avoimuus, monipuolisuus, laajuus ja merkittävyys, paikallinen toiminta saariston kehittämisen ja edunvalvonnan hyväksi, saaristomatkailun kehittäminen, asukastoiminnan kehittäminen, saariston tapahtumien järjestäminen (tapahtuman koko, paikallinen/alueellinen tapahtuma), saaristolaisperinteen vaaliminen.

 

Kalenterivuosittain lautakunta voi hakemuksesta myöntää avustuksia saaristo- ja maaseutualueen hyväksi toimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupungin saaristo- tai maaseutualue. Avustukset myönnetään pääsääntöisesti perusavustuksina.

 

Saaristolautakunnalta avustusta on hakenut 19 yhdistystä, yhteensä 

53 780 euroa. Käytettävissä olevaa määrärahaa on 40 000 euroa.

 

Avustukset olivat haettavina maaliskuun loppuun mennessä.

 

Avustushakemuksia valmisteltaessa on 13.4.2021 pidetty kokous, jossa avustusta myöntävien toimielinten esittelijät ja sihteerit ovat käyneet läpi saapuneet hakemukset ja sopineet hakemusten käsittelystä. Pääsääntöisesti yksi toimielin tukee yhtä yhdistystä eikä avustusrahoja myönnetä päällekkäiseen toimintaan eri lautakuntien kautta.

 

Saaristolautakunnalle on siirtynyt kaupunginhallitukselta Rymättylä-Seuran perusavustushakemus.

 

Esitys avustuksista on tapahtumien suhteen tehty sillä oletuksella, että suunnitellut aktiviteetit toteutuvat.

 

Liitteenä on yhdistelmä avustushakemuksista ja esitys myönnettävistä avustuksista.

 

Liite A2, Saaristoltk 11.5.2021

 

 

 

 

Esittelijä Viestintä- ja kehittämispäällikkö

 

Päätösehdotus Saaristolautakunta päättää jakaa vuoden 2021 toiminta-avustukset liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Avustus maksetaan, kun kaikki hakemuksen liitteet on toimitettu ja päätös on lainvoimainen.

 

 

Kokouskäsittely

 

Naantalin 4H-yhdistyksen avustus:

Nina Saari poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Keskustelun aikana Anu Saarni esitti Jani Ollikaisen kannattamana Naantalin 4H-yhdistyksen avustukseen seuraavaa: Myönnetään Naantalin 4H -yhdistykselle 500 euroa ja siirretään esitetystä avustuksesta Rymättylän VPK:lle 500 euroa.

 

Puheenjohtaja esitti Rauno Vänttisen kannattamana, että myönnetään Naantalin 4H-yhdistykselle 800 euroa ja siirretään esitetystä avustuksesta Rymättylän VPK:lle 200 euroa.

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Hörkkö, Salokannel, Valtonen ja Vänttinen.

Saarnin ehdotuksen puolesta äänestivät Saarni, Lumpus, Ollikainen ja Laamanen.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella saaristolautakunnan päättäneen hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen äänin 4. - 4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

 

Päätös Saaristolautakunta päätti jakaa vuoden 2021 avustukset liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa