Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 11.05.2021/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähijakelupisteet Naantaliin-hanke

 

Saaristolautakunta 11.05.2021 § 11      

872/00.01.05/2021    

 

 

 

Valmistelija Elinkeinoasiamies Lassi Rosala, Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

Hankkeessa kokeillaan lähijakelupiste-konseptin soveltamista Naantalissa.

 

Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten välivarasto. Piste voi olla rakennus, rakennuksen osa, erillinen kontti tai vaikka pakettien lähetys ja vastaanottoon tarkoitettu lokerikko. Asiakas voi myös noutaa ja lähettää paketteja suoraan lähijakeluasemalta. 

 

Lähijakelupisteitä kokeillaan 2-5 kohteessa. Mahdollisia kohteita ovat erityisesti Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Livonsaari ja Velkua. Lähijakelupisteet voivat sijaita esimerkiksi kyläkeskuksissa ja/tai liikenteen luontaisissa liityntä-/solmukohdissa.  

 

Lähijakelupiste-konsepti tarjoaa mahdollisuuden vähentää liikenteen päästöjä sekä lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja liiketoimintamahdollisuuk-

sia myös haja-asutusalueilla alueilla. Lähijakelupistettä voidaan käyttää monenlaiseen muuhunkin toimintaan kuten, mökinvuokraajien avaintenjättöön. Mahdollisuudet ovat monet, koska sovellukset ovat riittävän kehittyneitä, vaikkakaan eivät suoraan valmiita ja käyttöönotettavia jokaiseen tilanteeseen. Lähijakelupiste mahdollistaa omatoimikäytön ja joustavat aukioloajat, joten se ei sido resursseja pakettien vastaanottamiseen tai luovuttamiseen. Lähijakelupisteitä voidaan myös käyttää kaupungin asiointipisteistä noudettavien asiakirjojen tai tavaroiden noutoon niiden aukioloaikojen ulkopuolella.

 

Lähijakelupisteen tulevien palvelujen ja toimintojen suunnittelu tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa paikallisten toimijoiden kuten yritysten, yhdistysten, asukkaiden ja mökkiläisten kanssa. Myös joukkoliikennetoimijoilla sekä matkailijoilla on annettavaa palveluiden kehittämiseen. Paikallisten toimijoiden kanssa keskustellaan lähijakelupisteen monista käyttömahdollisuuksista.

 

Hanke tukee kaupungin elinvoimaohjelman tavoitteita, jonka toimenpiteillä pyritään turvaamaan hyvät peruspalvelut kehittämällä keskeisiä kunnallisia lähipalveluita, myös saaristossa, uusia ratkaisuja hyödyntäen. Saariston vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja matkailukohteena halutaan tukea. Yritysten näkökulmasta elinvoimaohjelman toimenpiteillä tuetaan yritysten uusiutumista, jossa edistetään erityisesti yritysten digitalisaation hyödyntämistä. Yhtenä toimenpiteenä toteutetaan julkisia ja yksityisiä kutsupohjaisia liikennekokeiluja.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Valonian kanssa. Se toteutetaan ajalla 1.7.2021 - 28.2.2023 . Hankkeeseen on haettu Leader-rahoitusta Varsin Hyvä ry:ltä. Naantalin kaupungin osuus hankkeesta on noin 10 000 euroa, joka voidaan rahoittaa saaristolautakunnan hankemäärärahoista. Hankerahoituksen osuus on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämispäällikkö osallistuvat hankkeeseen työpanoksellaan.

 

Luonnos hankesuunnitelmasta on liitteenä.

 

Liite A1, Saaristoltk 11.5.2021. 

 

Esittelijä Viestintä- ja kehittämispäällikkö

 

Päätösehdotus Saaristolautakunta osallistuu lähijakelupisteet Naantaliin- hankkeeseen noin 10 000 euron rahoitusosuudella.

 

Kokouskäsittely

Elinkeinoasiamies Lassi Rosala toimi kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Saaristolautakunta hyväksyy yhteistyöhankkeen, mikäli hankkeelle saadaan ulkopuolista hankerahoitusta. Lautakunta valtuuttaa viestintä- ja kehittämispäällikön tekemään hankesuunnitelmaan rahoituksen kannalta tarvittavat muutokset. Saaristolautakunta osallistuu hankkeeseen noin 10 000 euron rahoitusosuudella.

 

Päätös Viestintä- ja kehittämispäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa