Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 11.05.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Elinvoimaohjelman seurantaraportti

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.4.2021 § 36

 

Valmistelija Elinkeinoasiamies Lassi Rosala ja viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt elinvoimaohjelman 10.6.2019 § 38. Elinvoimaohjelmassa yhdistettiin elinkeino-ohjelma - ja saaristo-ohjelma yhdeksi elinvoimaa edistäväksi kokonaisuudeksi. Sen tavoitteena on konkretisoida kaupungin strategian menestysteemoja ja kärkihankkeita, jotka muuttuvat käytännön toimenpiteiksi. Ohjelma on laadittu vuosille 2019-2022.

 

Elinvoimaohjelman keskeisiä näkökulmia ovat strategian kärkihankkeet:

Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali

Hyvien yhteyksien Naantali

Kasvava ja vetovoimainen Naantali

 

Elinvoimaohjelman mukaan sen toteutumisesta laaditaan keväällä 2021 seurantaraportti, joka käsitellään valtuustossa ennen luottamushenkilökauden päättymistä.

 

Esityslistan liitteenä on taulukkomuotoinen raportti elinvoimaohjelman toteutumisesta, jossa on esitetty elinvoimaohjelman painopiste, toimenpide kuvauksineen ja sen toteutuminen. Toteutumaa on arvioitu myös värikoodeilla. Vihreä koodi merkitsee toimenpiteiden toteutumista kokonaisuudessaan. Keltaisella värillä on merkitty toimenpidekokonaisuudet, joista osa on toteutunut ja osa vielä toteutuksessa. Täysin toteutumattomia osa-alueita (punainen) ei ollut.

 

Liite B1, KHKON 19.4.2021

 

Elinvoimaohjelman toteuttamiseen on vuonna 2020 osin vaikuttanut koronasta johtuva poikkeuksellinen tilanne. Kuitenkin voidaan todeta, että keskeisimmät toimenpiteet on tehty tai niiden toteutumista on tavoitteellisesti edistetty.

 

Edunvalvonta

Keskeisimpänä toimenpiteenä oli edunvalvontatyö Turun kehätien E 18 perusparantamiseksi välillä Raisio-Naantali. Saaristoliikenteen osalta näkyvimpänä edunvalvontatoimenpiteenä oli tehokkaamman lossin saaminen Teersalon ja Palvan välille. Yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa lisättiin. Käynnissä on useita yhteisiä hankkeita, mm. Pienen rengastien kehittämissuunnitelma ja siihen liittyvät investoinnit.

 

Joukkoliikenne

Elinvoimaohjelman yhtenä tavoitteena oli edistää riittävän kattavaa ja tarpeisiin vastaavaa joukkoliikennettä. Nopeita linja-autovuoroja Naantalista Turkuun ei ole pystytty edistämään koronasta aiheutuneen matkustajamäärien merkittävän vähenemisen vuoksi. Julkisen liikenteen kattavuutta lisättiin Luonnonmaalle.

 

Kaavoitus ja kaupunkikehitys

Kauppapalvelujen ja muulle yritystoiminnalle soveltuvien liiketilojen tarve on pyritty huomioimaan keskustan täydennysrakentamisessa. Kaavoituksella on pyritty tukemaan kauppapalvelujen toimintaedellytyksiä. Ruonan yhdystien asemakaavan muutos on hyväksytty, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen. Perhetalon alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavassa on osoitettu tontit kaupalle ja polttoaineen jakelupisteelle. Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen on toteutunut hyvin mm. Velkuan koulu ja Luonnonmaan Perhetalo

 

Yrityspalvelut

Kyselyiden ja tutkimusten perusteella yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrityspalveluihin on parantunut. Hankintayhteistyötä on toteutettu hankintainfojen ja markkinavuoropuheluiden avulla. Lähiruokahankkeen avulla on tarjottu verkostoitumistilaisuuksia sekä asiantuntijakonsultointia ruokaketjussa toimiville yrittäjille.

 

Esittelijä  Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Konsernijaosto merkitsee elinvoimaohjelman seurantaraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle, saaristolautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös   Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

      

 

Valmistelija 

Saaristolautakunta 11.05.2021 § 13     

692/14.00.01/2021      

 

 

Liitteenä on taulukkomuotoinen raportti elinvoimaohjelman toteutumisesta, jossa on esitetty elinvoimaohjelman painopiste, toimenpide kuvauksineen ja sen toteutuminen. Toteutumaa on arvioitu myös värikoodeilla. Vihreä koodi merkitsee toimenpiteiden toteutumista kokonaisuudessaan. Keltaisella värillä on merkitty toimenpidekokonaisuudet, joista osa on toteutunut ja osa vielä toteutuksessa. Täysin toteutumattomia osa-alueita (punainen) ei ollut.

 

Liite B1, Saaristoltk 11.5.2021

 

 

Esittelijä Viestintä- ja kehittämispäällikkö

 

Päätösehdotus Saaristolautakunta merkitsee elinvoimaohjelman seurantaraportin tiedoksi.

 

Päätös Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi saaristolautakunta totesi seuraavaa:
- Saaristolautakunta pyytää selvitystä kutsupohjaisesta liikenteestä kaupungin alueella, erityisesti kesäaikana koulukuljetusten loputtua.
- Kaupungin tulee tehdä kevyen liikenteen väylistä pitkän tähtäimen kokonaissuunnitelma.
- Majoitusvaihtoehtoja saariston alueelle tulee kehittää.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa