Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  276 Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohdat 17 ja 20
  277 Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 19
  278 Varhaiskasvatuksen johtajan virkavaali
  279 Viranhaltijapäätökset
  280Tontin varaaminen Suovuoresta Esperi Care Oy:lle
  281Medbit Oy:n tarjous sähköisen asioinnin palveluista Varsinais-Suomen kunnille
  282 Lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen verkoston täydennyksiin
  283Suomi 100 -juhlavuoden taidehankinta
  284 Edustajien nimeäminen Turun seudun elinkeinopoliittiseen neuvottelukuntaan
  285 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
  286Kuntien välinen yhteistoimintasopimus työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluun Varsinais-Suomen alueella
  287Luottamushenkilövalintojen suorittaminen
  288 Kaupunginjohtajan tehtävien hoidon määräaikainen järjestely
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
  Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
  Aho Kimmo jäsen
  Forsblom Toni jäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Jalkanen Heini jäsen
  Maine Mirva jäsen
  Seppälä Saara jäsen
  Sipponen Kaisa jäsen
  Wilenius Jasper jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
  Kuusimäki Kimmo vs. sivistystoimenjohtaja
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Luotio Riitta vs. kaupunginjohtaja
  Järvinen Turo pöytäkirjanpitäjä