Poistuminen | Toimielimet | Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto | Pöytäkirja 22.02.2017 | Avaa haku
Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

§ 3

22.02.2017

 

Kalevanniemen koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaiheen 2 työvaihekatsaus

 

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22.02.2017 § 3

 

Rakennuttajainsinööri Kari Simola 15.2.2017:

 

Kaupungin investointikohteiden talousarvioon on varattu vv. 2015-2020 hankemäärärahaa yhteensä 3 600 000 euroa Kalevanniemen koulukeskuksen peruskorjaushankkeelle. Koulukeskuksen peruskorjaustyöt on vaiheistettu yhteistyössä koulukeskuksen henkilöstön ja käyttäjien kanssa siten, että koulutyöskentely on mahdollista eri peruskorjausvaiheiden yhteydessä.

Peruskorjausvaiheessa 1 vuonna 2016 toteutettiin ilmastointikonehuone pääsisäänkäynnin yläpuolelle sekä peruskorjattiin ns. B1-osalla kotitalousluokat. Lisäksi toteutettiin hallintosiiven (A-osan) salaojien rakentaminen sekä jätevesiviemärin runkolinjan uusiminen kaupungin viemäriverkkoon. Vuoden 2016 peruskorjauskustannukset olivat yhteensä 701 404 euroa (määräraha 700 000 euroa).

 

Kalevanniemen koulun peruskorjausvaiheeseen 2 on osoitettu vuodelle 2017 yhteensä 1 400 000 euron määräraha sekä vuodelle 2018 yhteensä 500 000 euron määräraha. Taloussuunnitelmassa on esitetty vuodelle 2020 yhteensä 975 000 euron määrärahavaraus peruskorjausvaiheen 3 toteuttamiseen, joka käsittää ns. C-osan peruskorjaustyöt.

 

Kalevanniemen koulun rakennustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaiheen 2 urakoitsijat seuraavasti:

- Rakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija) hyväksyttiin Rakennustoimisto Lainio&Laivoranta Oy 1 040 000 euroa (alv0%)

- LVIA-urakoitsijaksi hyväksyttiin TRP Group Oy 110 000 euroa (alv0%)

- Putkiurakoitsijaksi hyväksyttiin LVI-työ Isokouvola Oy 89 000 euroa (alv0%)

- Sähköurakoitsijaksi hyväksyttiin Sähköpoint Oy 293 950 euroa (alv0%)

 

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 23.1.2017 ja työmaan aloituskokous pidettiin 30.1.2017.

 

Kalevanniemen koulun peruskorjausvaihe 2 toteutetaan seuraavasti:

- B2-osa (ns. Birgittasali ym.) 30.1.2017-16.6.2017

- B1-osa (käsityöluokat ym.) 2.5.2017-11.8.2017

- A-osa (hallintosiipi ym.) 1.8.2017-20.2.2018 (aloittaminen mahdollista 1.6.2017)

 

  • Oheismateriaali: arkkitehdin laatima asemapiirros.

 

Työmaa on perustettu ja B2-vaiheen kalusteiden ja varusteiden purkamiset/siirrot on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta asbestipurkutyöt voitiin aloittaa.

 

Peruskorjaustyömaalla on tällä hetkellä meneillään B2-osan yläpohjan asbestipurkutyöt, jotka on aloitettu 6.2.2017 ja arvioitu kesto on n. 5 viikkoa. Purkutyömaa-alueen rajaukset on käyty toteamassa etukäteen yhdessä käyttäjien, urakoitsijoiden sekä kaupungin työsuojeluvaltuutetun kanssa.

 

  • Oheismateriaali: asbestipurkutöiden alueet vaiheessa B2

 

Urakoitsijoiden ilmoitusten mukaan työmaa etenee yhteisesti hyväksytyn aikataulun mukaisesti ja valmistuvat urakkasopimusten kirjausten mukaan.

 

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Kalevanniemen koulun peruskorjausvaiheen 2 nykytilanteen.

 

TILAPALVELUJAOSTO:

 

Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.Poistuminen | Toimielimet | Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto | Pöytäkirja 22.02.2017 | Avaa haku