Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 211

15.06.2020

 

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

14/00.99.00/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 211

 

Toimielinten pöytäkirjat

 

1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 1.6.2020

§ 23

Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

§ 24

Poikkeamishakemus yhden lisärakennuspaikan saamiseksi

§ 25

Alueellinen suunnittelutarveratkaisuhakemus neljän lisärakennuspaikan saamiseksi

§ 26

Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaava muutos 2

§ 27

Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

 

 

2

Koulutuslautakunta 9.6.2020

§ 21

Naantalin lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja opiskelijakyselyn tulokset

§ 22

Lukion ylioppilasjuhla lauantaina 29.8.2020 ja lukuvuoden 2020 - 2021 työaikojen muutos

§ 23

Perusopetuksen koulujen lukuvuoden 2019 - 2020 arviointikertomukset

§ 24

Perusopetuksen toimintasuunnitelman muutos 1.8.2020 alkaen

§ 25

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen

§ 26

Palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.8.2020

§ 27

Varhaiserityiskasvatuksen kehittämistyö

§ 28

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuspäätökseen, salassa pidettävä JulkL 24 §:n kohdan 6 nojalla

§ 29

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukainen tarkastus

§ 30

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta lukuvuonna 2018 - 2020

§ 31

Naantalin kaupungin lausunto KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmaan vuosille 2021 - 2023

§ 32

Etäopetuksen onnistuminen keväällä 2020

§ 33

Sivistyspalvelujen osavuosiraportti ajalta 1.1.2020 - 30.4.2020

§ 34

Naantalin musiikkiopiston kevään 2020 asiakaskyselyt

§ 35

Naantalin musiikkiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

§ 36

Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan toimintalinjaus 2020 - 2024

§ 37

Naantalin perusopetuksen tasa-arvio- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

§ 38

Valtion erillisavustukset

§ 39

Saatavien poisto

§ 40

Ilmoitusasiat

§ 41

Vastine oikaisuvaatimukseen sivutoimisen käsityön tuntiopettajan palkkaamispäätöksestä

 

 

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2020

§ 4

Pääkirjaston toisen kerroksen muutostyöt

§ 5

Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Kohan käyttöönotto Vaski-kirjastoissa

§ 6

Rymättylän omatoimikirjasto

§ 7

Yhteisöavustusten periaatteet vuonna 2020

§ 8

Kulttuuriyhdistysten perusavustukset

§ 9

Kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset

§ 10

Nuorisoyhdistysten perusavustukset

§ 11

Nuorisoyhdistysten kohdeavustukset

§ 12

Liikuntayhdistysten perusavustukset

§ 13

Liikuntayhdistysten kohdeavustukset

§ 14

Valmennusapuraha

§ 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tilojen maksun tarkistaminen

 

 

4

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.6.2020

§ 30

Korona-tilannekatsaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

§ 31

Valtuutettu Harri Palomäen ym. valtuustoaloite maallikkokäyttöön tarkoitettujen sydäniskureiden hankinnasta

§ 32

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja sairaanhoidon erikoispalvelujen hankinta

§ 33

Naantalin kaupungin lausunto KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmaan vuosille 2021 -2023

§ 34

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelu ky:n toiminnan kehittämiseen

§ 35

Naantalin kaupungin osallistuminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueellisen valmistelun 2020 - 2021 valtionavustushakuun

§ 36

Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

 

 

5

Tekninen lautakunta 3.6.2020

§ 55

Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2020 talouden toteutumisraportti

§ 56

Tilalaitoksen investointien käyttösuunnitelman muutostarpeet

§ 57

Kaupungintalon toripuiston urakoitsijavalinta

§ 58

Perhetalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

§ 59

Vanhankaupungin rannan laituritason ja vesiaiheen suunnitelmatilanteen katsaus ja rannan kävelylaiturin kaidevalaistuksen sekä kuviovalojen hankinta

§ 60

Saatavien poistaminen

§ 61

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

 

Viranhaltijapäätökset

 

1

Vt. henkilöstöpäällikkö Pirjo Kankaristo

15/2020

Tehtävänkuvan muutoksista johtuvien KVTES:n tehtäväkohtaisten palkkojen vahvistaminen

16/2020

Työssä tarvittavien tukipohjallisten hankinta

 

 

2

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen

80/2020

Kukolanvainion alueen II-vaiheen omakotitontin 529-108-2-1 myyminen

81/2020

Vt. henkilöstöpäällikön palkkauksen tarkistaminen

82/2020

Terveyskeskuksen laboratoriohoitajan toimen täyttäminen

83/2020

Vuokrahuojennuksen myöntäminen koronapandemian johdosta

84/2020

Kukolanvainion alueen II-vaiheen omakotitontin 529-108-11-6 vuokraaminen

85/2020

Luvan antaminen vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen

86/2020

Luvan antaminen työllisyyspalveluiden sosiaaliohjaajan viran täyttämiseen

 

 

3

Controller Riikka Söderlund

3/2020

Liittyminen lämmitys- ja ajoneuvopolttonesteet säiliötoimituksina kilpailutukseen

4/2020

Tapauskohtaisia kuljetuksia koskevan sopimuksen option käyttö

5/2020

Liittyminen autojen leasingpalvelut 2021 - 2022 (2024) puitejärjestelyyn

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa