Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 212

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 212

15.06.2020

 

Liiketontin ja pysäköintialueen osan varaaminen Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueelta

 

463/10.01.03/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 212

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Tikakoski Oy on 28.5.2020 toimittanut anomuksensa KL-9 tontin ja siihen liittyvän LP-2 pysäköintialueen osan varaamisesta Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueelta.

 

KL-9 liiketontin (529-122-5-2) pinta-ala on  3602 m² ja LP-2 -pysäköintialueen (529-122-9906-1001) pinta-ala on 5 016 m².

 

Anomus 28.5.2020 ja tonttikartat varauksen kohteista oheistetaan.

 

LIITTEET A3 - A4, KH 15.6.2020

 

Kolmea kuukautta pidemmästä varausajasta varausmaksu veloitetaan vuosivuokran perusteella, joka hyvitetään kauppahinnassa / vuosivuokrassa, mikäli kauppa / vuokrasopimus tehdään varausajan kuluessa. Mikäli kauppaa/vuokrasopimusta ei varaajasta johtuvista syistä synny, varausmaksu jää kaupungille.

 

Varausajaksi on toivottu 12 kuukautta. Varausmaksu kyseiseltä ajalta on siten vuosivuokrien määrää vastaava summa.

 

Catella Property Oy on laatinut arviolausunnon kyseisten tonttien markkina-arvosta. Koska kaupunginhallitus ei ole tehnyt tonttien hinnoittelupäätöstä, käytettäisiin varausmaksun perusteena neuvotteluissa arvioituja kauppahintoja, jotka ilmenevät oheismateriaalina olevasta laskelmasta. Arviolausunto ja laskelma varausmaksun muodostumisesta ovat oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali:

  • Arviolausunto 25.3.2020 (ei julkinen)

  • Laskema varausmaksusta (ei julkinen)

 

Pysäköintialueesta vuokrattaisiin alue, jolla on 35 + 2 pysäköintipaikkaa. Nämä ovat 32,5 % koko pysäköintialueen 114 autopaikasta. Vuokra olisi tuota osuutta vastaava koko pysäköintialueesta laskettuna.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää varata KL-9 liiketontin 529-122-5-2 ja LP-2 -pysäköintialueen 529-122-9906-1001 osan Tikakoski Oy:lle 30.6.2021 asti 10 930 euron varausmaksulla.

 

Varauksen voimaan tulemiseksi on varausmaksu suoritettava 15.7.2020 mennessä kaupungin osoittamalle pankkitilille. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa / vuosivuokrassa, mikäli kauppa / vuokrasopimus tehdään varausajan kuluessa. Mikäli kauppaa / vuokrasopimusta ei varaajasta johtuvista syistä varausajassa synny, jää varausmaksu kaupungille.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa