Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 8

14.01.2019

 

Palveluverkkoselvityksen mukaisten rakennushankkeiden rakennustoimikunnan asettaminen

 

29/00.00.04/2019

 

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 8

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätään seuraava:

 

"22 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

 

Kaupunginhallitus päättää

- - -

 

20

toimikunnan asettamisesta ja oikeuttamisesta sille annetun tehtävän hoitamista varten:

 

a

sen tarvitseman henkilökunnan palkkaamisesta ja tehtävien määräämisestä ja viranhaltijan valitsemisesta toimikunnan esittelijäksi;

 

b

tekemään urakka-, hankinta- ja muiden sopimusten tekemisestä, jollei tehtävää ole annettu viranhaltijalle;

 

c

päättämään talousarviossa sille osoitetuista määrärahoista ja siirtää tätä koskevaa päätösvaltaa nimeämilleen viranhaltijoille."

 

Rakennustoimikuntien osalta on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan rakennustoimikunta toimii kaupunginhallituksen valitseman puheenjohtajiston johdolla ja siinä ovat mukana käyttäjälautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä teknisestä virastosta ja käyttäjävirastosta ne viranhaltijat, jotka käytännössä vastaavat hankkeesta.

 

Kalevanniemen koulun rakennuslautatoimikuntaan kaupunginhallitus valitsi 26.4.2010 aiemmasta poiketen kolme jäsentä, joista nimettiin toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heille varajäsenet. Lisäksi rakennustoimikuntaan valittiin koulutuslautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, ympäristöviraston (nyk. teknisten palveluiden) johtaja sekä sivistystoimenjohtaja.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus asettaa palveluverkkoselvityksen mukaisten rakennushankkeiden toteuttamista varten rakennustoimikunnan seuraavasti:

 

1

Kaupunginhallitus valitsee rakennustoimikuntaan edustajansa, joista nimetään toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heille varajäsenet.

 

Lisäksi rakennustoimikuntaan valitaan koulutuslautakunnan puheenjohtaja Jarkko Kanerva (varalle koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Jussi Tähti), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Martti Jaanto (varalle teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Eliisa Ansamaa), tekninen johtaja Reima Ojalla, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki ja talouspäällikkö Timo Saario.

 

2

Kaupunginhallitus oikeuttaa toimikunnan itse valitsemaan esittelijän ja hänelle varahenkilön. Asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa tekniset palvelut. Tilivelvollisena viranhaltijana toimii toimikunnan esittelijä.

 

3

Kaupunginhallitus oikeuttaa rakennustoimikunnan tekemään hankkeen/hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavat urakka-, hankinta- ja muut sopimukset, tarvittaessa palkkaamaan henkilökuntaa ja määräämään sen tehtävistä sekä päättämään hankkeeseen/hankkeisiin talousarviossa osoitetuista määrärahoista ja siirtämään tätä koskevaa päätösvaltaa nimeämilleen viranhaltijoille.

 

4

Kaupunginhallitus oikeuttaa rakennustoimikunnan valitsemaan suunnittelijat, hyväksymään suunnitelmat, pääpiirustukset, hankkeen toteuttamismuodon ja tarjouspyyntöasiakirjat sekä valitsemaan tarjouskilpailun perusteella urakoitsijat, hyväksymään mahdollisesti tarvittavat lisä- ja muutostyöt ja suorittamaan vastaanottotarkastuksen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Kaupunginjohtaja tarkensi kokouksessa ehdotuksensa kohdan 1 ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti:

 

1

Kaupunginhallitus valitsee rakennustoimikuntaan omaksi toimikaudekseen edustajansa, joista nimetään toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heille varajäsenet.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tarkennetun ehdotuksen ja päätti asettaa palveluverkkoselvityksen mukaisten rakennushankkeiden toteuttamista varten rakennustoimikunnan seuraavasti:

 

1

Kaupunginhallitus valitsi rakennustoimikuntaan omaksi toimikaudekseen edustajansa, joista nimetään toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä heille varajäsenet seuraavasti:

 

pj

Hanna Gustafsson

hvj

Tero Tavio

vpj

Sirpa Hagsberg

hvj

Kaisa Sipponen

j

Vilhelm Junnila

hvj

Juha Eura

j

Heini Jalkanen

hvj

Samuli Santalahti

j

Esa Vahtera

hvj

Elina Mälkiä

 

Lisäksi rakennustoimikuntaan valittiin koulutuslautakunnan puheenjohtaja Jarkko Kanerva (varalle koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Jussi Tähti), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Martti Jaanto (varalle teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Eliisa Ansamaa), tekninen johtaja Reima Ojalla, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki ja talouspäällikkö Timo Saario.

 

2

Kaupunginhallitus oikeutti toimikunnan itse valitsemaan esittelijän ja hänelle varahenkilön. Asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa tekniset palvelut. Tilivelvollisena viranhaltijana toimii toimikunnan esittelijä.

 

3

Kaupunginhallitus oikeutti rakennustoimikunnan tekemään hankkeen/hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavat urakka-, hankinta- ja muut sopimukset, tarvittaessa palkkaamaan henkilökuntaa ja määräämään sen tehtävistä sekä päättämään hankkeeseen/hankkeisiin talousarviossa osoitetuista määrärahoista ja siirtämään tätä koskevaa päätösvaltaa nimeämilleen viranhaltijoille.

 

4

Kaupunginhallitus oikeutti rakennustoimikunnan valitsemaan suunnittelijat, hyväksymään suunnitelmat, pääpiirustukset, hankkeen toteuttamismuodon ja tarjouspyyntöasiakirjat sekä valitsemaan tarjouskilpailun perusteella urakoitsijat, hyväksymään mahdollisesti tarvittavat lisä- ja muutostyöt ja suorittamaan vastaanottotarkastuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa