Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 384

19.11.2018

Kaupunginhallitus

§ 415

03.12.2018

Kaupunginhallitus

§ 9

14.01.2019

 

Asunto-ohjelma 2019 - 2022

 

735/10.07.04/2018

 

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 384

 

Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen

 

Naantalin kaupunki on hyväksyessään Turun kaupunkiseudun rakennemallia (kaupunginvaltuusto 7.5.2012 § 23) sitoutunut tavoittelemaan vuoteen 2035 mennessä 5 500 asukaan väestönlisäystä. Sen toteuttamiseksi on laadittu seudullinen asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jota on päivitetty tänä vuonna.

 

Naantalin väkiluku ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Väestön ikärakenteessa vanhemmat ikäluokat korostuvat. Naantalin asukasluvun kasvutavoite on Naantalin strategiassa (kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 46) päätetty olevan 150 asukasta vuodessa.

 

Päivitetyssä Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa, jonka valtuusto on ohjeellisena hyväksynyt 11.6.2018 § 47, Naantali on varautunut noin 200 asukaan kasvuun vuosittain. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti seuraavaa:

 

"Naantali laatii syksyn 2018 aikana asunto-ohjelman, jossa arvioidaan ja esitetään niitä kaavoitukseen sekä tontti- ja asuntotuotantoon liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki tavoittelee seuraavina vuosina selvästi suurempaa asuntotuotantoa ja väestönkasvua kuin mikä on 2010-luvulla toteutunut."

 

Elinkeino- ja maankäyttöryhmä on ohjannut asunto-ohjelman valmistelua. Ohjelmaa on laadittu maankäyttöosastolla omana työnä. Sen ovat kirjoittaneet maanmittausinsinööri (amk) Eeva Rytkölä ja maanmittausinsinööri (yamk) Maria Taipale. Se perustuu valtuuston hyväksymän strategian mukaiseen väestönkasvutavoitteeseen.

 

Asunto-ohjelmasta 2019 - 2022 on koottu luonnos. Kaupunginhallituksen käsittelyä varten on erikseen laadittu liitteet asunto-ohjelman toimenpiteistä ja keskeisistä kysymyksistä, joihin vastaamalla kaupunginhallituksen toivotaan antavan palautetta jatkovalmistelua varten.

 

Oheismateriaali:

  • Luonnos asunto-ohjelmaksi, asukasluvun kasvun painopistealueet kartalla 2030 ja 2050 sekä erilliset liitteet toimenpiteistä ja kysymyksistä.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa ohjeita asunto-ohjelman laatimiseksi ja ottaa kantaa sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala, kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että Isabella Hautala ja Annika Urpolahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19.58.

 

Merkittiin, että Sirpa Hagsberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 20.22.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 415

 

Oheismateriaali:

  • Luonnos asunto-ohjelmaksi sekä siihen liittyvät toimenpiteet ja kysymykset

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa ohjeita asunto-ohjelman laatimiseksi ja ottaa kantaa sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 9

 

Asunto-ohjelmaluonnokseen on tehty kaupunginhallituksessa 3.12.2018 esitettyjen linjausten mukaisia muutoksia.

 

Tarkennetussa asunto-ohjelmassa asetettuja tavoiteprosenttiosuuksia on väljennetty tavoitelukuvälyksille ja tekstiä on täydennetty tontinluovutusehtojen osalta. "Mittarit" osiossa "vähintään"-sanat on muutettu ilmaisuksi "keskimäärin". Asunto-ohjelman tekstiä on tiivistetty, karsittu graafisia esityksiä, numeroitu kaavioesityksiä ja lisätty linkki ARA-ohjeisiin sekä lisätty uusina liitteet 4 ja 6.

 

Tarkistettu asunto-ohjelma 2019 - 2022 oheistetaan.

 

LIITE A2, KH 14.1.2019

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ohjeellisena asiakirjana liitteen mukaisen asunto-ohjelman vuosille 2019 - 2022.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ohjeellisena asiakirjana liitteen mukaisen asunto-ohjelman vuosille 2019 - 2022 ja saattaa asunto-ohjelman valtuustolle tiedoksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ohjeellisena asiakirjana liitteen mukaisen asunto-ohjelman vuosille 2019 - 2022 ja saattaa asunto-ohjelman valtuustolle tiedoksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa