Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 422

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 422

17.12.2018

 

Luvan antaminen suunnitteluinsinöörin viran täyttämiseen

 

784/01.02.00/2018

 

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 422

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi:

 

Suunnitteluinsinöörin virka (vakanssi nro 1720100) sijoittuu teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan osastoon. Viran nykyinen haltija on irtisanoutunut virasta 1.2.2019 alkaen. Suunnitteluinsinöörin virkaan haetaan täyttölupaa alla kerrotuin perustein.

 

Suunnitteluinsinöörin keskeisiin tehtäviin kuuluvat mm.

 

  • yhdyskuntatekniikan suunnittelun ohjaus, suunnitteluttaminen, kilpailuttaminen ja konsulttisopimusten laadinta

  • laajuudeltaan pienten ja omana toimintana toteutettavien kunnallistekniikkahankkeiden suunnittelu

  • katurekisterin ja yhdyskuntatekniikan omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen

  • katu- ja viemärikorkeuksien ilmoittaminen rakennuslupien yhteydessä

  • liikenneturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat

 

Oheismateriaali:

  • suunnitteluinsinöörin viran toimenkuva

 

Seuraavassa tarkastellaan tehtävän hoitamisen vaihtoehdot:

 

Tehtävä täytetään toistaiseksi

 

Yhdyskuntatekniikan hankkeiden suunnittelussa suunnitteluinsinöörin työpanos on tärkeä hankkeiden läpiviennissä. Suunnittelutehtävien hoito edellyttää vähintään nykyisen suuruista resursointia.

 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta

 

Suunnitteluinsinöörin tehtävä muodostuu pääosin ns. tilaajatehtävistä. Tehtävien laaja-alaisuuden ja jatkuvan luonteen vuoksi tämä toimintamallia ei voida pitää perusteltuna toiminnan järjestämisen kannalta.

 

Tehtävä täytetään sisäisillä siirroilla

 

Teknisen palvelun muilla tulosalueilla ei ole henkilöitä, joita voisi ajatella siirrettävän suunnitteluinsinöörin virkaan.

 

Tekninen johtaja puoltaa suunnitteluinsinöörin viran täyttämistä yllä kerrotuin perustein.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa teknisille palveluille luvan suunnitteluinsinöörin viran (vakanssi nro 1720100) täyttämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa