Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 424

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 424

17.12.2018

 

Turun seudun hankintayhteistyösopimus

 

636/02.07.00/2017

 

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 424

 

Controller/hankintapäällikkö Riikka Söderlund:

 

Turun kaupunki on tehnyt seudullista hankintayhteistyötä 18 seudun kunnan kanssa jo yli yhdeksän vuoden ajan. Jokaiselle kunnalle saman sisältöisessä yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aura, Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki ja Turku.

 

Seutuhankintoina kilpailutetaan tiettyjä Turun yhteishankintoja. Kukin kunta päättää ennen tarjouspyynnön julkaisemista, onko se mukana kyseisessä kilpailutuksessa. Turku vastaa kilpailuttamisesta ja tekee hankintapäätöksen. Kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen allekirjoittaa jokainen kunta itse ja sitoutuu samalla noudattamaan sitä omalta osaltaan. Kilpailutukset tehdään Turun sopimusaikataulujen mukaisesti. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa kunkin siihen osallistuvan kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua hankinnan määrittelyyn. Käytännössä määrittelytyö on ollut Turun vastuulla. Kilpailuttaminen isommalle kuntaryhmälle edellyttää Turulta pidempää hankintojen valmisteluaikaa.

 

Sopimusyhteistyö on sujunut hyvin ja seutukunnat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön.

 

Uusi sopimus

 

Seudullisen hankintayhteistyön sopimuksen uusimista on käsitelty seutuhankintojen johtoryhmässä 31.8.2018 ja 2.11.2018. Seutuhankintojen johtoryhmä päätti yksimielisesti, että esitetään yhteistyön jatkamista nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Sopimus esitetään hyväksyttäväksi ensin Turun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen kussakin kunnassa.

 

Nykyinen, vuonna 2017 voimaan astunut sopimus on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Uusi sopimus esitetään alkavaksi 1.1.2019 jolloin nykyinen sopimus päättyy. Yhteistyössä kilpailutettavat tuoteryhmät säilyisivät pääosin samoina kuin tälläkin hetkellä. Sopimuksen voimassaoloa muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Sopimus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen myös muihin hankintoihin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

 

Uudessa sopimuksessa sopimusehtoja on täsmennetty siten, ettei Turun kaupunki vastaa sopimusosapuolille aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista muun sopimusosapuolen vetäydyttyä hankintamenettelystä tai hankintasopimuksen tekemisestä tai kieltäydyttyä noudattamasta Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan tekemää ja kaupunginhallituksen hyväksymää hankintapäätöstä.

 

Uudessa sopimuksessa on huomioitu mahdollisen hinnankorotuksen ajankohta siten, että kunnilla on mahdollisuus huomioida tämä omissa talousarvioissaan. Hinta sidotaan Palvelujen tuottajahintaindeksin erillisindeksiin "ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut" ja tarkistetaan vuosittain.

 

Kuntien osallistumisesta yhteishankintoihin esitetään veloitettavaksi 0,38 euroa / asukas  /kunta / kalenterivuosi (alv. 0 %).

 

Sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä oheistetaan.

 

LIITE A2, KH 17.12.2018

 

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyisi liitteenä olevan Turun seudun hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen siten, että se astuisi voimaan 1.1.2019.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Turun seudun hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa