Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 11

31.01.2018

 

Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 11

 

Toimistosihteeri Sanna Sydänmaanlakka 24.1.2018:

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 27.12.2017: Päätös: Sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Naantali. Lupamääräyksiä on muutettu.

 

Golder Associates Oy 13.12.2017: ExxonMobil Finland Oy Ab, kattilalaitoksen tarkkailusuunnitelma.

 

Koisaari Ari 10.1.2018: Aumausilmoitus.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 11.1.2018: Aurinko Golf Oy:n pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 16.1.2018: ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesien tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 15.1.2018: Kunstenniemen leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon ja merialueen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 15.12.2017: Merimaskun Murske Oy:n kaivotarkkailu marras-joulukuussa 2017.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 18.1.2018: Naantalin kaupungin Teersalon jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.

 

Maa- ja metsätalousministeriö 8.1.2018: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rahoittamisesta.

 

Naantalin kaupunki, yhteistyötoimikunta 14.12.2017: Henkilökunnan edustajien nimeäminen kaupungin hallintoelinten ja johtoruhmien kokouksiin 1.1.2018-31.12.2021 asti.

 

Ramboll 17.1.2018: Rälssikuja 2, öljyvahingon kunnostus.

 

Ramboll 2.11.2017: Tammistontie 5, pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti.

 

Turun Korjaustelakka Oy 20.12.2017: Koetoimintailmoituksen kohdan 11 mukainen loppuraportointi.

 

Turun Seudun Ilmansuojelun yhteistyöryhmä: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla, joulukuussa 2017.

 

Turun seudun puhdistamo Oy 5.1.2018: Kutsu tutustua Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan.

 

Vaasan hallinto-oikeus 21.12.2017: Päätös ympäristölupa-asian valituksesta/Turun Seudun Energiatuotanto Oy. Valitus on hylätty.

 

Valonia: Kooste Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU 2016 ja HAKKU 2017) -hankkeessa toteutetusta jätevesineuvonnasta.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.12.2017: Ilmoitus: Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Fortum Power and Heat Oy / Naantalin jalostamo, Neste Oyj.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 4.12.2017: Lausunto: Härkäsuon läjitysalueen D-alueen pohjarakenteiden rakentaminen.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 12.1.2018: Lausunto jalostamokaasun poltosta.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.1.2018: Ote jätehuoltorekisteristä, jätteen ammattimainen kuljettaminen / Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.12.2017: Tarkastuskertomus, TSE Oy/Härkäsuon läjitysalue, Ympäristöluvan määräaikaistarkastus.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.1.2018: Tarkastuskertomus, Teersalon jätevedenpuhdistamo, laaja määräaikaistarkastus.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.1.2018: Ruoppausilmoitus, 529-464-1-117.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.1.2018: Ruoppausilmoitus, 529-573-1-9.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.12.2017: Ruoppausilmoitus, 529-555-1-21.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.12.2017: Ruoppausilmoitus, 529-407-1-38.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2017: Ruoppausilmoitus, 529-426-1-465. 529-426-1-468, 529-426-1-471 ja 529-12-37-21.

 

Ilmoitusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa