Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2019 klo 17:30 - 21:27 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
372   Maankäyttöpäällikön viran täyttöprosessi
373   Luvan antaminen teknisten palvelujen talouspäällikön viran täyttämiseen
374   Luvan antaminen lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
375   Kodinhoitajan toimen nimikkeen muuttaminen ja luvan antaminen toimen täyttämiseen sekä kolmen hoitajan toimen täyttämiseen Myllynkiventien ryhmäkodeissa
376   Luvan antaminen Katavakodin sairaanhoitajan ja hoitajan toimien täyttämiseen
377   Vesihuoltolaitoksen vanhemman putkiasentajan toimen nimikkeen muuttaminen ja luvan antaminen toimen täyttämiseen
378 Talousarvion 2019 tammi - lokakuun tulosennuste
379   Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten ja erään määrärahan perustelun muuttaminen
380   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
381   Naantalin kaupungin ympäristöohjelma 2020 - 2022
382 Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava
383 Luonnonmaan Naviren teollisuusalueen tonttien vuokraaminen esirakentamista varten ja kiinteistökaupan esisopimus
384   Tilapäisen puheenjohtajan valinta pykälien 385 ja 395 käsittelyn ajaksi
385   Naantalin kaupungin lausunto Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitoksen verkosto-osuuden myymisestä Turun Seudun Vesi Oy:lle
386 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2022
387 Naantalin kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 vuosiraportointi
388   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite koskien tielinjauksien lisävaihtoehtojen selvittämistä Rymättyläntien eteläpuolisen asuinalueen ja Luonnonmaan perhetalon valmisteilla olevalla asemakaava-alueella
389 Hämmärön ranta-asemakaavan muutos 2
390 Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta
391   Anita Haapasalon eroanomus koulutuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta
392   Uuden varajäsenen valitseminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan Joni Rantakallion tilalle
393   Nuorisovaltuuston vaalin vahvistaminen
394   Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion lisämäärärahat
395   Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion lisämäärärahat
396   Kiinteistö Oy Katariinanpuiston laina-anomus
397   Selvitysasia, salassa pidettävä JulkL 24.1 §:n kohdan 15 nojalla

Osallistuja Tehtävä
Lindström Jan puheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aalto Hannu jäsen
Aalto Jukka-Pekka Sirpa Hagsbergin varajäsen
Björkskog Tommy jäsen
Eura Juha Vilhelm Junnilan varajäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Maja Pirjo jäsen
Tavio Tero jäsen
Tuuna Markku jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aho Kimmo valtuuston 2. varapj.
Seppälä Saara valtuuston 3. varapj.
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Kajala Saija ympäristöpäällikkö
Ojala Reima tekninen johtaja
Suominen Heidi soveltavan liikunnan ohjaaja
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä