Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 24


 

Kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset

 

Hyvinvointilautakunta 09.05.2023 § 24      

37/02.05.01.02/2023    

 

 

 

Valmistelija Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila ja museonjohtaja Anne Sjöström

 

Hyvinvointilautakunnan ohjesäännön mukaan lautakunta voi hakemuksesta myöntää yksilöityjä kohdeavustuksia kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Avustus voidaan myöntää kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki, tai joiden kulttuuritoiminnan kohde on Naantalin kaupunki.

 

Kohdeavustusten käsittelyssä huomioon otettavat seikat:

 

- Kohdeavustusten painopiste on lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa sekä kulttuurituotteissa, joiden kohderyhmänä ovat kuntalaiset tai laajempi yleisö

- Konsertit kuuluvat kuorojen perustoimintaan eli niihin ei myönnetä kohdeavustusta

- Saaristoalueen perinteiset vuodenaika- ja markkinatapahtumat kuuluvat saaristolautakunnan jakamien avustusten piiriin.

 

Hyvinvointilautakunnan jaettavana oleva avustussumma kulttuuriyhdistyksille on koko vuodelle 22 000 €, josta jaetaan sekä perus- että kohdeavustukset.

 

Yhdistysten avustuksia haettiin 31.3.2023 klo 15.00 mennessä.

 

Avustusanomuksista laadittu yhdistelmä on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan.

 

Anoja, käyttötarkoitus   Anottu €

 

Helianthus ry

Syksyllä 2023 järjestettävän kurssin kouluttajan

palkkioon ja matkakustannuksiin    600,30

 

Merimasku-Seura ry:n jaos Merimaskun Teatteri 

Näyttämön uudelleen rakentamiseen  3 200

Koulutustapahtumaan "Miten valitaan näytelmä"    300

 

Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry

Tapahtumissa käytettävien äänentoistolaitteiden

uusimiseen    1 000

Akvarellimaalauksen jatkokurssiin     500

 

Naantalin Taideyhdistys ry

Taidekertomuksia Naantalista -julkaisun

osan V taittoon  ja kuvaoikeuksiin   1 200

 

Naantalin Teatteriyhdistys ry

Verkkosivuston uusimiseen  3 000

 

Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry

Avoimen yhteislaulutilaisuuden

"Allsång Nådendal" kustannuksiin     200

Marraskuussa järjestettävän kirjallisuus-

matinean kustannuksiin      200

 

Runosaari ry

Kolmatta kertaa Livonsaaren, Palvan ja

Velkuanmaan saarissa järjestettävän Runosaari-

tapahtuman kustannuksiin   2 000

 

Rymättylän Teatteri ry

Syksyllä 2023 järjestettävän teatterikurssin

toteuttamiseen   1 000

 

Sunny Side Swing ry

Orkesterin esittämän musiikin tallentamiseen 1 200

 

Yhteensä 14 400,30 euroa.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää jakaa kohdeavustuksina kulttuuriyhdistyksille yhteensä 6 150 euroa seuraavasti:

Helianthus ry
Syksyllä 2023 järjestettävän kurssin kouluttajan
palkkio 500 €

Merimasku-Seura ry:n jaos Merimaskun Teatteri
Näyttämön uudelleenrakentaminen 0 €
Koulutustapahtuman "Miten valitaan näytelmä"
kouluttajan palkkio 300 €

Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry
Tapahtumissa käytettävien äänentoistolaitteiden
uusiminen 1 000 €
Akvarellimaalauksen jatkokurssi 0 €

Naantalin Taideyhdistys ry
Taidekertomuksia Naantalista -julkaisun taitto ja
kuvaoikeudet 1 000 €

Naantalin Teatteriyhdistys ry
Verkkosivujen uusiminen 2 500 €

Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry
Avoin yleisötilaisuus "Allsång på Nådendal" 0
Kirjallisuusmatinean kustannukset 200 €

Runosaari ry
Runosaari-tapahtuman kustannukset 0 €

Rymättylän Teatteri ry
Syksyn 2023 teatterikurssin ohjaajan palkkio 650 €

Sunny Side Swing ry
Orkesterin esittämän musiikin tallentaminen 0 €

Yhteensä 6 150 euroa

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Museonjohtaja Anne Sjöström poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.