Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 79


 

Harkinnanvaraisen väliaikaisrahoituksen myöntäminen yleishyödyllisesti toimiville yhdistyksille Leader-hankkeiden toteutukseen

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 79      

233/02.05.02/2023    

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

 

Varsin Hyvä ry on lähestynyt Varsinais-Suomen kuntia uuden Leader-rahoituskauden hankkeiden tiimoilta. Varsin Hyvä ry esittää, että kunnat ja kaupungit voisivat toimia väliaikaisina rahoittajina paikallisissa hankkeissa, joihin Leader-rahoitusta on myönnetty. Tämä tarkoittaisi sitä, että yleishyödyllisille yhteisöille voidaan tarvittaessa ja harkinnanvaraisesti myöntää korottomia antolainoja EU-rahoitteisiin, Varsin Hyvä ry:n rahoittamiin maaseudun kehittämishankkeisiin. Väliaikainen rahoitus tarvitaan etenkin investointihankkeisiin siitä syystä, että Leader-rahoitus maksetaan vasta, kun hanke on valmistunut.

 

Leader-rahoitusta myönnetään 50-70 % koko hankkeen arvioiduista kustannuksista, ja muu rahoitus hakijan on hankittava muista lähteistä. Kaupunki toimisi tuon Leader-osuuden väliaikaisrahoittajana. Laina maksetaan takaisin, kun Leader-rahoitus on maksettu ko. hankkeelle.

 

Kunkin hankkeen tarkoituksenmukaisuuden ja rahoitustarpeen arvioi kaupunginhallitus. Lainaa myönnetään kaupungille osoitettavan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on oltava:

 

- vapaamuotoinen hakemus, jossa pankkiyhteystiedot mahdollista lainan maksua varten

- hankesuunnitelma ja kustannusarvio

- Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tukipäätös

- pöytäkirjanote yhteisön hallituksen päätöksestä lainan hakemisesta Naantalin kaupungilta

- yhdistysrekisteriote

- selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta (viimeisin, tilintarkastettu tilinpäätös)

- selvitys omarahoitusosuudesta (esim. talkootyösuunnitelma, suunnitelma tulorahoituksen hankkimiseksi)

Väliaikaisrahoituksesta laaditaan velkakirja, jossa näkyy nostettavan lainan määrä, takaisinmaksun aikataulu sekä lainan muut ehdot.

 

Talousarviossa 2023 on antolainaukseen varattua määrärahaa 230 000 euroa, jonka riittävyyttä arvioidaan tarvittaessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Naantalin kaupunki voi toimia väliaikaisrahoittajana Leader-hankkeille yllä mainituin ehdoin. Kunkin hankkeen väliaikaisrahoituksesta päätetään hakemuksesta erikseen.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.