Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 76 

Talouden toteutuma tammi-helmikuu 2023 sekä raportointi vuonna 2023

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 76      

262/02.02.02/2023    

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

 

Vuosi 2023 on lähtenyt liikkeelle talouden kannalta melko odottavissa tunnelmissa. Hyvinvointialueiden aloitettua 1.1.2023 kuntien talouden kokonaisuus pieneni merkittävästi aikaisemmasta. Inflaatio on hieman rauhoittunut edellisestä vuodesta, mutta vaikuttaa edelleen hintojen nousuun. Korkotaso on edelleen nousussa, vaikkakin USA:n pankkisektorin epävarmuus heijastuu Euroopan rahamarkkinoihin.

 

Kuntarahoituksen tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan kustannusten nousu nakertaa Suomen talouskasvua ja iskee kipeästi myös kuntiin. Inflaatio, korkojen nousu ja soteuudistuksen korjauserät vaikuttavat kuntatalouden kehitykseen jopa enemmän kuin kunnissa on aiemmin ennakoitu. Samalla Kuntarahoitus nosti vuoden 2023 inflaatioennusteensa 5 %:iin. Bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna 0,5 %.

 

Hyvinvointialueiden aloitus vaikuttaa kuluvana vuonna verotulojen tilityksiin. Tammikuussa 2023 saatiin vielä suuri verotilitys, jossa tilitettiin joulukuun 2022 verotuloja vanhalla, suuremmalla veroprosentilla. Vanhojen vuosien "verohännistä" muodostuu kuluvalle vuodelle lisärahoitusta, joka poistuu vuonna 2024. Tämä näkyy alkuvuoden toteutuneissa verotuloissa, toteutuma helmikuun lopussa on jo 33,8 %.

 

Toimintatuotoissa myyntituottojen sekä tukien ja avustuksia toteutumat ovat suurempia kuin keskimääräinen toteutuma. Tukien ja avustusten suurta toteutumaa selittää hankerahojen siirto vuodelta 2022 ja myyntituotoissa vaikuttaa edelleen sähkön välityksestä saatava tulo. Miten sen kehitys jatkuu loppuvuonna, jää nähtäväksi.

 

Menojen taso vastaavasti putosi tammikuusta alkaen, kun soten ja pelastuslaitoksen menot siirtyivät hyvinvointialueille. Palkankorotuksista kuluvalle vuodelle saimme tuoreita tietoja, ja palkkakustannukset tulevat niiden johdosta ylitymään. Ylityksen suuruus tarkentuu myöhemmin.

 

Palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen osalta toteutuman kertyminen ei ole tasaista vuoden aikana. Useat palveluntuottajat ovat ilmoittaneet hintojen korotuksista 1.1.2023 alkaen, ja tämä väistämättä vaikuttaa kustannuskehitykseen.

 

Poistot ovat liitteessä vielä laskennalliset. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen vuoden 2023 avaavaan taseeseen tehdään hyvinvointialueelle siirtyvään omaisuuteen liittyvät kirjaukset, ja päästään kaikin puolin normaaliin kirjanpidon rytmiin. Paljon hankkeita valmistui vuoden vaihteessa, ja niiden poistojen alkamisen vaikutus selviää kun kuukausittaisessa poistolaskennassa päästään säännönmukaiseen tahtiin.

 

Investointien toteutuma on alkuvuodesta pieni, sillä muutama ylivuotinen hanke on käynnissä, mutta uudet aloitettavat hankkeet ovat kilpailutuksessa alkuvuodesta ja toteutus alkaa kesällä tai sen jälkeen.

 

Helmikuun lopun toteutumatiedoista ei loppuvuoden osalta voi tehdä vielä suuria johtopäätöksiä. Vuoden 2023 pitäisi sujua vielä hyvin talouden osalta - kiitos edellisten vuosien verojen tilitysten, mutta vuonna 2024 saavutetaan tulopuolella uusi ns. normaali taso. Kustannusten kasvu on talousarvion toteutumisen suurin uhka kuluvana vuonna.

 

Raportointi vuonna 2023

 

Vuoden 2023 toiminnan ja talouden raportoinnissa ehdotetaan noudatettavan edellisten vuosien raportointitapaa: maalis- ja syyskuun lopun tilanteista tehdään koko kaupungin tason ennuste loppuvuodesta ja toimialojen johdon katsaus kuluvan vuoden toiminnasta.

 

30.6. tilanteesta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka sisältää koko kaupungin ennusteen lisäksi strategisten tavoitteiden toteutuman ja ennusteen, toimialojen tulosaluetasoisen raportoinnin sekä katsaukset tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen. Nämä raportit viedään myös kaupunginvaltuustoon tiedoksi. Kaupunginhallitukselle raportoidaan näiden lisäksi koko kaupungin talouden toteutumatiedot sekä kassaraportit kuukausittain.

 

Talouden toteutuma 2/2023, maksuvalmiusraportti 2/2023 sekä verotulotilitykset 2023 ovat liitteinä.

 

Liitteet 1 - 3, KH 27.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.