Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 77


 

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 77  

    

 

 

 Pöytäkirjat

 

1

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 6.3.2023

§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 11

Kehitys- ja henkilöstöjaoston pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 12

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat 2023

§ 13

Kaavoitusohjelma 2023-2026 ja kaavoituskatsaus 2023

§ 14

Aurinkotuulen alueen vapaiden AP-tonttien hinnoittelun tarkistaminen, asemakaava Ak-333

§ 15

Asunto-ohjelman seurantaraportti 2022

§ 16

Vuoden 2022 yksityisten omistamien rakentamattomien asuinrakennustonttien kauppahintatilasto

§ 17

Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksesta

§ 18

Poikkeamishakemus yleiskaavan MY-merkinnästä sekä kaavamääräyksestä

§ 19

Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiseksi yleiskaavan AP-alueelle

 

 

2

Hyvinvointilautakunta 1.3.2023

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 2

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 3

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjanpitäjä

§ 4

Hyvinvointilautakunnan kokouksen koollekutsuminen, esityslistan jakelu ja kokouksissa läsnäolevat

§ 5

Hyvinvointilautakunnan kokousten aika ja paikka

§ 6

Hyvinvointilautakunnan nimenkirjoitus

§ 7

Hyvinvointilautakunnan toimintasääntö

§ 8

Sähköisesti säilytettävän pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen

§ 9

Hyvinvointityön esittely

§ 10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

§ 11

Lisämääräraha Merimaskun kirjaston peruskorjauksen irtaimistohankintoihin

§ 12

Hyvinvointilautakunnan alaisista tiloista perittävät maksut 1.8.2023 alkaen

§ 13

Lausunto Naantalin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

§ 14

Lausunto Naantalin ilmastotiekarttaluonnoksesta

§ 15

Voimaa vanhuuteen -ohjelma

§ 16

Valtion erityisavustukset

§ 17

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

 

 

3

Koulutuslautakunta 28.2.2023

§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 11

Koulutuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 12

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

§ 13

Kuntalaisaloite kuntalisän maksamisesta yli 3-vuotiaasta adoptiolapsesta

§ 14

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskeva muutos

§ 15

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotus 1.3.2023 alkaen

§ 16

Oppilasryhmäkokokriteerit Naantalin perusopetuksessa

§ 17

Rehtorivirkojen täyttöprosessi

§ 18

Aamu- ja iltapäivätoiminta-toimintayksikön vastuuhenkilön muutos

§ 19

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautukset

§ 20

Lausunto Naantalin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

§ 21

Luonnonmaan perhetalon monitoimitilojen kalusteet

§ 22

Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatuksen kalusteet

§ 23

Luonnonmaan perhetalon esitystekniikka

§ 24

Luonnonmaan perhetalon koulukalusteet

§ 25

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

 

 

4

Saaristolautakunta 8.3.2023

§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 6

Saaristolautakunnan pöytäkirjan tarkastajat

§ 7

Saaristolautakunnan toimintakertomus 2022

§ 8

Lausunto elinvoimaohjelmaluonnoksesta

§ 9

Lausunto Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmasta

§ 10

Ilmoitusasiat

 

 

5

Tekninen lautakunta 14.3.2023

§ 33

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 34

Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 35

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 tilinpäätös

§ 36

Teknisten palveluiden saatavien poistaminen

§ 37

Katuvalaistusohjelma 2023

§ 38

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

 

 

6

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2023

§ 8

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 9

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 10

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennusluvasta tehtyyn valitukseen

§ 11

Rakennustarkastajan päätökset ajalta 17.1.2023 - 16.2.2023

§ 12

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

§ 13

Lausunto Naantalin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

§ 14

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2023 sekä valvontaohjelman toteuma vuonna 2022

 

 

7

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.3.2023

§ 15

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 16

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 17

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätös 2022

§ 18

Rakennustarkastajan päätökset 13.2.2023 - 7.3.2023

§ 19

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

§ 20

Lausunto vesiliikennelain 106 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, Saaristo Poker Run 2023 (Parainen/Nauvo - Naantali/Teersalo)

§ 21

Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltomääräysluonnoksesta

 

 

Viranhaltijapäätökset

 

1

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen

20/2023

Edustajan nimeäminen Varhan mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön verkostoon

21/2023

Korvaus omavastuuosuudesta ajoneuvon vahingoittumisesta

22/2023

Edustajan nimeäminen Pohjoismaisen Saaristoyhteistyön neuvoston kokoukseen

23/2023

Naantalin kaupunkikonsernin henkilöstön kevätjuhla 2023

24/2023

Aurinkotuulen alueelta Hiukkaskujan tontin 529-122-0014-0005 vuokraaminen

25/2023

Ulkomaan virkamatka Italiaan 30.4. - 7.5.2023

26/2023

Ulkomaan virkamatka Ruotsiin 11. - 14.4.2023

27/2023

Aurinkotuulen alueelta tontin 529-122-0014-0004 myyminen

27/2023

Lupa Naantalin kaupungin vaakunan käyttämiseen

 

 

2

Henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki

11/2023

Henkilöstön hyvinvointipäivien hankinta Naantalin kaupungin siivous- ja ateriapalveluille

 

 

3

Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen

1/2023

Dynasty 10.3 -asianhallintajärjestelmän version hankkiminen

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että jäsen Markku Tuuna poistui intressijäävinä kaupungihallituksen kehitys- ja henkilöstöjaoksen § 13 käsittelyn aikana (Kaavoitusohjelma 2023-2026 ja kaavoituskatsaus 2023).

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.