Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 87 

Naantalin kaupungin lausunto Caruna Oy:n lausuntopyyntöön koskien Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV voimajohdon saneerausta

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 87      

201/11.01.00.04/2023    

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm, kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö ja ympäristöpäällikkö Saija Kajala

 

Taustaa:

 

Caruna Oy suunnittelee Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV voimajohdon saneerausta. Hankkeessa saneerataan voimajohto Naantalinsalmen sähköasemalta Uudenkaupungin sähköasemalle sekä Naantalinsalmen sähköaseman läheisyydessä sijaitseva Vantontie-Karvetti haarajohto. Hankkeessa Caruna varautuu alueen sähköntarpeen kasvuun lisäämällä johdon sähkönsiirtokapasiteettia.

 

Caruna on pyytänyt 24.2.2023 kirjatussa lausuntopyynnössään hankkeen vaikutusalueella olevilta kunnilta virallista lausuntoa voimajohtohankkeesta reitteineen. Lausunnot tullaan liittämään Energiavirastolle tehtävään hankelupahakemukseen sekä valtioneuvostolle tai Maanmittauslaitokselle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

 

Lausunnot oli alun perin pyydetty jättämään hankkeen suunnittelutyöstä vastaavan Despro Engineering Oy:n yhteyshenkilölle sähköpostitse 15.3.2023 mennessä. Naantalin kaupunki on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnolle 31.3.2023 asti. Despro on lisäksi 24.2.2023 toimittanut kaupungille tarkastettavaksi voimajohtoalueen ennakkohaltuunottoa sekä pylväspaikkojen sijoittelua koskevat sopimukset.

 

Kaupungin tekniset palvelut on käynyt Despron kanssa neuvotteluita uuden johtolinjan sekä pylväiden sijoittelusta hankkeen suunnittelutyön aiemmassa vaiheessa syksyllä 2022 sekä toimittanut Desprolle suunnittelutyössä tarvittavia aineistoja. Kaupunki, Despro ja Caruna ovat käyneet johtolinjan sekä pylväiden sijoittelua koskevia neuvotteluita myös talvella 2023, minkä johdosta kaupunki on pyytänyt lausuntopyyntöä koskevia tarkentavia materiaaleja sekä lisätietoja.

 

- Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Caruna 24.2.2023 liitteineen

 

Lausunto:

 

Liitteenä oleva lausunto on valmisteltu Naantalin kaupungin teknisissä palveluissa maankäytön, kaavoituksen ja ympäristönsuojelun yhteistyönä. Lausuntopyynnön aikataulusta ja kaupungin toimielinten kokousaikatauluista johtuen lausunto on tuotu käsiteltäväksi teknisen lautakunnan sijaan kaupunginhallitukseen.

 

Liite 1, KH 27.3.2023 Naantalin kaupungin lausunto ja lausunnon liitteet

 

Lausunnon liitteet:

- Carunan lausunto Haavuorentien kaavaehdotuksesta 21.8.2020

- Carunan lausunto kenttäpysäköinnistä johtoalueella 23.9.2021

- Luontoselvitys 20.11.2022

 

 

Tämä päätösesitys ja sen osana Naantalin kaupungin teknisten palveluiden lausunto toimitetaan viipymättä lausuntopyynnössä nimetylle Despro Engineering Oy:n yhteyshenkilölle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Caruna Oy:lle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.