Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 86 

Perhetalon alueelta määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 529-122-9908-1008 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle korttelikeräyspistettä varten

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 86      

275/10.00.02.01/2023    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (myöh. LSJH Oy) on neuvotellut Naantalin kaupungin kanssa korttelikeräyspisteen toteuttamisesta Luonnonmaalle Hiukkaskujan alueelle. Hiukkaskuja sijaitsee Rymättyläntien eteläpuolisella asuinalueella Perhetalon kupeessa. Hiukkaskujan varteen on kaavoitettu yhteensä 16 AO-tonttia. Tonteista valtaosa on luovutettu rakentajille, muutaman tontin korttelissa 14 ollessa vielä kaupungin omistuksessa. Alueen asemakaavaa; Naantalin kaupunginvaltuuston 20.1.2020 hyväksymä Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan Perhetalon asemakaava (Ak-333), täydentävässä kaupunginhallituksen 2.11.2020 § 325 hyväksymässä asemakaava-alueen rakennustapaohjeessa on edellytetty, että pientalokiinteistöt järjestävät jätehuoltonsa liittymällä korttelikeräyspisteen mahdollistavaan järjestelmään.

 

LSJH Oy on 18 Varsinais-Suomalaisen kunnan omistama yhtiö, jonka toimintaan kuuluu kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestäminen ja jäteneuvonta. Kunnat eivät rahoita toimintaa, vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä jätehuollon perusmaksulla.

 

Yhdyskuntajätteen kierrätysastetta pyritään tulevaisuudessa nostamaan toimenpiteillä ja uudella teknologialla merkittävästi nykyisestä tasosta (vuonna 2021 n. 37 %). Tavoitteena on nostaa kierrätysastetta 65 %:in vuoteen 2035 mennessä. Keskitetty korttelikeräyspiste, joka pilotoitiin Naantalissa Asuntomessualueella, on yksi toimenpide nostaa pientalokiinteistöjen kierrätysastetta. Lisäksi keskitetty jätekeräyspiste parantaa asuinalueen hiilijalanjälkeä ja asumisviihtyvyyttä, sillä jätehuolto voidaan järjestää keräämällä jätteet vain yhdestä kohteesta sen sijaan, että ne kerättäisiin tonttikohtaisesti.

 

Vuokra-alue käsittää Naantalin kaupungin Kuostanon kaupunginosan yleisen alueen 529-122-9908-1008, pinta-alaltaan 75 m². Vuokra-alue on osoitettu asemakaavassa Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET).

 

Teknisten palvelujen näkemyksen mukaan LSJH Oy:n kanssa voidaan tehdä vuokrasopimus 25 vuodeksi, koska alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan ja alueen rakennustapaohjeissa edellytetään pientalokiinteistöiltä liittymistä keskitettyyn jätejärjestelmään. Korttelikeräyspisteellä voidaan parantaa alueen jätekierrätyksen tehokasta, ympäristöystävällistä toteuttamista. Perusvuosivuokraksi esitetään 250 euroa, mikä vastaa aikaisempaa sopimuskäytäntöä huomioiden vuokrattavan alueen ja sille sijoitettavien rakennelmien pienen koon, sekä vuokrattavan alueen käytön ekologisuutta edistävänä palveluna.

 

Vuokrasopimusluonnos ja sijainnin osoittava kartta ovat liitteenä.

 

Liite 1, KH 27.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Naantalin kaupunginhallitus päättää, että:
- Naantalin kaupunki vuokraa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle liitekartan mukaisen 75 m²:n suuruisen alueen, joka muodostuu Naantalin kaupungin Kuostanon kaupunginosan yleisestä alueesta 529-122-9908-1108, 25 vuodeksi; ajalle 1.7.2023-30.6.2048.
- Perusvuosivuokrana peritään 250 euroa.
- Muutoin noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisia ehtoja.
- Vuokrasopimus on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaistumisesta.
- Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.