Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 14


 

Lausunto Naantalin ilmastotiekarttaluonnoksesta

 

Hyvinvointilautakunta 01.03.2023 § 14      

725/11.03.05/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

 

 

Naantalin kaupunki on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon vuodenvaihteessa 2021-2022. Verkoston jäsenten tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Naantalin kaupunki on sitoutunut Hinku-yhteistyöhön ja ilmastotavoitteisiin myös uusimmassa kaupunkistrategiassaan.

 

Hinku-kunnilla tulee olla vuosittain päivitettävä suunnitelma siitä, miten ilmastopäästöjä pyritään vähentämään. Naantalin ilmastotyön edistämisen ja seurannan välineeksi on vuonna 2022 laadittu ilmastotiekartta, joka sisältää selvityksen kaupungin ilmastopäästöjen ja ilmastotoimien lähtötilanteesta sekä koosteen toimista, joilla päästöjä pyritään vähentämään. Päästötilanteen kehitystä seurataan ja uusia ilmastotoimia päivitetään ilmastotiekarttaan vuosittain aina vuoteen 2030 asti.

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ilmastotiekarttaluonnoksesta lausuntoa kaupungin lautakunnilta, kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaostolta sekä kaupungin konserniyhtiöiltä. Lausunto pyydetään 31.1.2023 mennessä.

 

Luonnos on esityslistan liitteenä.

 

Liite, hyvinvointilautakunta 1.3.2023

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta toteaa, että ilmastotiekarttaluonnoksessa on kattavasti esitelty Naantalin ilmastotyön lähtötilanne, päätavoitteet ja seuranta.

Koska kaupunkiorganisaation päästöt ovat kuitenkin vain pieni osa kaupungin kokonaispäästöistä (noin 10 %), vaikuttavimpia päästövähennystoimia ovat sellaiset toimenpiteet, joilla alueen asukkaat saadaan mukaan ilmastotyöhön vaikuttamalla väestön liikkumis- ja kulutustottumuksiin. Hyvinvointilautakunta korostaa keskeisenä keinona kasvatuksen ja opetuksen roolia muutoksen rakentamisessa jo varhaiskasvatuksesta alkaen ja toivoo näiden näkyvän vahvemmin kaupungin ilmastotiekartassa, jossa ne nyt hukkuvat monien huomattavasti pienempien, mutta sinänsä tärkeiden keinojen ja toimenpiteiden alle. Pelkkä toteamus hankkeista ja teemapäivistä ei luo riittäviä keinoja kasvatuksen toimijoille ilmastotyön eteenpäin viemisessä.

Lisäksi hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä sitouttaa yhdistykset mukaan pitkäjänteiseen ilmastotyöhön.

 

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.