Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 15


 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma

 

Hyvinvointilautakunta 01.03.2023 § 15      

190/00.01.05/2023    

 

 

 

Valmistelija Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen mukaan lähes 30 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä Varsinais-Suomen asukkaista kokee suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Tämä osuus on ollut selvässä kasvussa edelliseen mittauskertaan verrattuna. Valtakunnallisesti puolella 75+ ikäisistä arvioidaan olevan liikkumiskyvyn ongelmia ja liikuntasuositukset saavutetaan sitä heikoimmin, mitä vanhemmasta ikäryhmästä kyse.  Liikkumista edistäviä toimia tarvitaan. Esim. voima- ja tasapainoharjoittelu on tutkitusti tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja sekä hoitojaksoja. Kaatumisten ehkäisytyö tarjoaa myös kunnalle isomman valtionosuuden, hyte-kertoimen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnissa käynnistyy keväällä Voimaa vanhuuteen -ohjelma, joka tarjoaa lisää osaamista ja yhteistyötä ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyöhön. Ohjelmassa on edistetty vuodesta 2005 alkaen (109 kuntaa) kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä kuntien, järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Alueellisesti tullaan panostamaan erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelutoiminnan ja palveluketjujen kehittämiseen.

Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi päämääränä on rakentaa yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle, lisätä kuntien keskinäistä sekä hyvinvointialueen välistä yhteistyötä ikääntyneiden liikunnassa. Mukana on alkuvaiheessa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke.

Naantalin on mahdollisuus hakea mentorointiohjelmaan. Kolmen vuoden maksuton mentorointi sisältää kuntakohtaisen ja alueellisen ohjauksen lisäksi mm. koulutuksia, webinaareja, oppi- ja viestintämateriaaleja, verkostotapaamisia sekä sisältöjä mielenhyvinvoinnin ja ikäystävällinen liikkumisympäristö -teemoista. Aiemmin ohjelmassa mukana olleet kunnat voivat keskittyä edelleen kehittämistä vaativiin Voimaa vanhuuteen -ohjelman teemoihin sekä yhteistyön rakentumiseen hyvinvointialueen kanssa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman sisältö on maksutonta, mutta kunnan kannattaa varautua henkilötyöpanosten lisäksi koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen sekä mahdollisesti liikuntatilojen kustannuksiin. Kunta sitoutuu osallistumaan vähintäänkin kouluttajakoulutuksiin, liikuntakampanjoihin ja raportoimaan vuosittain kehittämistyön etenemisestä.

Useat Voimaa vanhuuteen -kunnat ovat saaneet aluehallintovirastoilta haettavaa avustusta ikäihmisten liikunnan edistämistyöhön (Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset /OKM).

Valintakriteerit:

-Kunta kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen. Myös aiemmin

 ohjelmassa olleet kunnat voivat hakea uudestaan

 

-Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta

 

-Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten

 kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa

 vanhuuteen -työn toteuttamiseksi

 

  -Kunnassa on valmiina tai tarvittaessa kunta nimeää poikkisektorisen

 yhteistyöryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -toiminnan

 etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, kulttuuri- ja

 sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä ja urheiluseurasta.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hakea mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Ohjelman sisältö on maksuton.

 

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.