Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 7


 

Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite koskien Karvetin tekonurmen lämmitystä

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 88     

    

 

 

 

 Valtuutettu Jan Lindström luki ja jätti seuraavan 15 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

"Kaukolämmön hinnan noustessa kentän sulana pitämisen kustannukset talvella nousevat, ja vaarana on, että kenttää ei pidetä tulevina talvina sulana ja käyttökuntoisena.

 

Mikäli kenttää ei voida talvisin käyttää naantalilaisten nuorten harrastuksiin, siitä on vaarana nuorten harrastusaktiivisuuden lasku ja se taas johtaa usein muihin ongelmiin, kuten syrjäytymiseen, kiusaamiseen ja levottomuuksiin kouluissa.

 

Suurimpana valtuustoryhmänä Kokoomus haluaa, että kenttä pysyy auki ja käyttökunnossa, mutta ymmärrämme, että kustannuksia tulee laskea, mikäli se on teknisesti mahdollista ja järkevää.

 

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki selvittää mahdollisuuden käyttää kentän talviseen sulana pitämiseen kaukolämmön paluupuolen lämpöä ja neuvottelee Turku Energian kanssa edullisemmasta hinnasta, jotta kenttä voidaan pitää auki ja käyttökustannukset saadaan alhaisemmiksi.

 

Alemmasta paluulämpötilasta on hyötyä myös voimalaitokselle, koska talvella paluulämpö helposti nousee yli optimin ja heikentää voimalaitoksen hyötysuhdetta.

 

Kaukolämmön paluulämpöä käytetään hyödyksi monissa vastaavissa kohteissa samasta syystä."

 

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi

  

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 299     

    

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään tekninen johtaja Reima Ojala

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että Kimmo Aho saapui asian käsittelyn aikana.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 145      

1079/00.01.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Reima Ojala 29.12.2022

 

Karvetin jalkapallonurmen lämmitysenergian määrä on ollut 235 - 646 MWh ja lämmityskustannukset ovat olleet 36 000 - 65 000 € vuosina 2019 - 2022. Lämmityskaudet ovat olleet pisimmillään tammikuun alusta huhtikuun alkuun. Vuodelle 2023 on budjetoitu 500 MWh ja 61 200 €, joka sisältyy liikuntapaikat tulosalueen kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon.

 

Turku Energialta saadun selvityksen mukaan kenttää lämmitetään vuodessa 2-3 kuukauden ajan tuntisen piikkitehon ollessa reilut 2100 kW lämmityksen lähtiessä päälle. Kohteen sopimusteho on 1550 kW. Vuosittainen kulutus on noin 600 MWh lämpöä. Kenttä palauttaa kaukolämpöveden keskimäärin 15 °C:na lämmityksen ollessa päällä. Karvetin kenttä on siis erittäin hyvä jäähdyttäjä ja sitä kautta hyvä kaukolämpöasiakas.

 

Turku Energia tarkasteli kentän virtauksia ja mahdollisen paluu-paluu -järjestelmän toimivuutta. Järjestelmään tarvitsisi investoida tulopuolelle uusi noin 160 m pitkä DN80 kaukolämpöputki olemassa olevan 2Mpuk (DN80) rinnalle. Poistopuolelle pitäisi rakentaa uusi noin 135 m pitkä DN125 kaukolämpöputki. Muutostöiden kustannusarvio, joka sisältää pumput, automaation, putket ja uuden lämmönsiirtimen, on noin 100 000 €. Pumppaussähkön lisäkustannukset tulisivat muutoksena nykytilanteeseen. Muutostöiden takaisinmaksuajaksi Turku Energia arvioi noin seitsemän vuotta riippuen sähkö- ja lämpöenergian hinnasta. Tekniset palvelut ei tässä vaiheessa näe kannattavaksi Karvetin kentän lämmitysjärjestelmän muutostöitä meno-paluu -järjestelmästä paluu-paluu -järjestelmään.

 

Tekniset palvelut on neuvotellut ja sopinut Turku Energian kanssa Karvetin kentän lämmityksen kaukolämmön hinnan vuodelle 2023.

 

Tekniset palvelut on tilannut Turun ammattikorkeakoululta simulointimallin laatimisen Karvetin tekonurmikentän lämmittämiseen. Tavoitteena on löytää energiatehokkaat kentän ohjausmenetelmät eri sääolosuhteissa. Simulointimallista tuotetaan ohjeisto kentän lämmityksen ohjaamiseen.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloitteeseen Karvetin tekonurmen lämmitystä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.