Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 8 

Valtuutettu Lasse Valtosen ym. valtuustoaloite yksityisteiden avustamisesta Naantalin alueella

 

Kaupunginvaltuusto 09.05.2022 § 37     

    

 

Valtuutettu Lasse Valtonen luki ja jätti seuraavan 12 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

"Aloite koskee yksityisteiden avustamista Naantalin alueella

Viime syksynä kaupunki ilmoitti tiekunnille, että palveluiden maksullinen tuottaminen tiekunnille lopetetaan 1.11.2021 lähtien

esim. Velkuanmaan tiekunta Velkuanmaalla on ostanut kaupungilta keväällä muokkauksen tiekarhulla ja pölynsidonnan tielle

Nyt saman palvelun ostaminen yksityiseltä toimijalta kustantaa huomattavan paljon, koska toimijat tulevat kauempaa kuin Naantalista

Velkuanmaan tiekunnan osalta samasta kevätkunnostuksesta kustannusten nousu 90% enemmän kuin Naantalista ostetulla palvelulla

Kallein tarjous oli samasta työstä 165% nousu kustannuksiin.

 

Esitän että tiekuntien avustusperusteita pohdittaisiin uudelleen esim. etäisyyden perusteella palveluiden tuottajista (etäisyyskerroin)

Myös kaupungin tekemän päätöksen vaikutus tiekuntien talouteen olisi otettava huomioon avustusperusteissa.

 

Tämä ongelma ei koske kaikkia tiekuntia vaan rajallista määrää Naantalissa Naantalin matkailuimagon ylläpito edellyttää että kesäaikana saaristossa olevat yksityistiet pidetään kohtuullisessa kunnossa, tämä ei ole yksin tieosakkaiden asia Lisäksi saarissa joilla on lossiyhteys on huomattava määrä turistiliikennettä, jota ei voi yksiköidä millekkään tieosakkaalle vaan tämä tierasitus on kustannettava osakkaiden yhteisesti."

 

  

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 157     

    

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 146      

620/00.01.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 20.12.2022

 

Naantalin kaupunki on myöntänyt yksityistieavustusta vuosittain 140 000 euroa. Avustusta on vuosittain myönnetty noin 110 tiekunnalle ja avustus on kohdentunut noin 227 yksityistiekilometrille.

 

Yksityistieavustusten myöntämisperiaatteet on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 15.5.20219.

 

Yksityistiekunta voi saada peruskunnossapitoavustusta hyväksyttyjen vuosittaisten kunnossapitokustannusten perusteella enintään 30 %:ia.

Yksityistieavustusten myöntämisperiaatteet ovat liitteenä 1.

 

Liite 1, TEKLA 18.1.2023

 

Avustuksen suuruudelle ei ole asetettu yksikköhintaista ylärajaa kuten esimerkiksi euroa/kilometri.  Vuosittaista avustuksen suuruutta rajaavat talousarvioon avustuksille varattu määräraha sekä myöntämisperiaatteissa asetettu 30 %:in katto yksityistieavustuksen suuruudelle.

 

Lisäksi voi saada avustusta säännöllisestä aikataulun mukaisesta joukkoliikenteestä sekä merkittäviin perusparannuksiin.

 

Peruskunnossapitoavustusta on viime vuosina myönnetty seuraavasti hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista:

 

-          Tekninen lautakunta 26.10.2022, peruskunnossapitoavustus 23 %

-          Tekninen lautakunta 27.10.2021, peruskunnossapitoavustus 29 %

-          Tekninen lautakunta 28.10.2020, peruskunnossapitoavustus 26 %

-          Tekninen lautakunta 23.10.2019, peruskunnossapitoavustus 30 %

 

Avustustuksen suuruus on ollut em. vuosina sama 140 000 euroa. Avustusprosentin vaihtelu on aiheutunut kaikkien tiekuntien yhteenlaskettujen hyväksyttyjen tottuneiden kunnossapitokulujen vaihtelusta sekä mahdollisista merkittävistä perusparannuskohteista.

 

Yksittäisen kriteerin, kuten aloitteessa esitetyn etäisyyskertoimen, ottaminen mukaan myöntämisperiaatteisiin olisi ongelmallista. Suuriin osa avustettavista yksityistiekunnista sijaitsee Rymättylän, Merimaskun, Velkuan ja Livonsaaren alueella eli etäämpänä Manner-Naantalista. Vastaavasti voitaisiin esittää, että esimerkiksi yksityistien liikennemäärä tai muu vastaava ominaisuus tulisi huomioida avustusperiaatteissa. Tällöin yksityistiet pitäisi luokitella liikenteellisen merkittävyyden perusteella ja määritellä luokille enimmäisavustusmäärä euroa kilometrille. Luokituksen lisäksi pitäisi pyrkiä huomiomaan mahdollisia eritys piirteitä kuten sijainti.

 

Nykyinen avustusmalli huomio kuitenkin prosenttiperusteisena yksityistiekunnille tienpidosta aiheutuvia kustannuksia tasapuolisesti pitäen sisällään tiekuntien erilaisista ominaisuuksista aiheutuvia kustannuksia. Monimutkaisemman mallin luominen yksityistieavustuksiin ei vaikuta perustellulta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Lasse Valtosen ym. valtuustoaloitteeseen koskien yksityisteiden avustusperiaatteita.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.