Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 3


Vuokrasopimusluonnos Vahverokuja, julk.

 

Suopellon alueelta määräalan lyhytaikainen vuokraaminen tilasta 529-425-0001-0032

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023         

11/10.00.02.01/2023    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 4.1.2023

 

---------- omistaa Suovuori-Suopellon kaupunginosasta AO-tontin 529-020-0020-0004. Tontin käyttöä on kuitenkin laajennettu viereiselle Naantalin kaupungin omistamalle Suovuoren yksinäistalon tilalle Suovuori Rnro 1:32 (Kt.529-425-0001-0032). Aluetta käytetään tontin lisäalueena ja sille on sijoitettu mm. vähäisiä rakennelmia, jotka ovat tarpeen esimerkiksi sadeveden johtamiseksi pois tontille rakennetun asuintalon rungon lähettyviltä.

 

Kaupunki onkin neuvotellut tontinomistajan kanssa lyhytaikaisesta maanvuokrasopimuksesta, jossa lisäalue osoitetaan lyhytaikaisesti tontinomistajan hallintaan. Vastaavanlaisia vuokrasopimuksia on aiemmin tehty 5-10 vuoden määräajoiksi. Sopimuksia on vuokra-ajan jälkeen myös jatkettu, mikäli tälle on ollut edellytyksiä.

 

Vuokra-alueeksi muodostuu n. 93 m². Vuokra-alue rajoittuu vuokralaisen omistamaan tonttiin, Vahverokujan katualueeseen sekä Hakapellonpuiston puistoalueeseen. Vuokra-alue on osoitettu alueella voimassa olevassa Suopellon asemakaavassa (Ak-96) puistoalueeksi (P).

 

Käyvän arvon mukaiseksi perusvuosivuokraksi on laskettu 100 euroa. Käyvän arvon pohjana on Naantalin kaupunginhallituksen 13.9.2021 § 352 tekemä päätös Suopellon alueen pientalotonttien hinnoittelusta. Päätöksen mukaista arvoa on tarkastettu vastaamaan elinkustannusindeksin muutosta, sekä huomioitu vuokra-alueen rajoitettu käyttö tontin lisäalueena. Vuokra-alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä lyhytaikainen maanvuokraus muutenkaan lisää AO-tontin rakennusoikeutta.

 

Vuokra-ajan suhteen esitetään ajanjaksoa 1.1.2023 - 31.12.2031, sillä alueelle ei kohdistu maankäytöllisiä muutospaineita.

 

Vuokra-alue ei vaikuta asemakaavan mukaisen puistoalueen yleiseen virkistysaluekäyttöön, koska alue on pienehkö, sijoittuen tontin asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen, eikä estä yleistä kulkua Vahverokujan päästä Hakapellonpuiston virkistysalueelle.

 

Liite 1, TEKLA 18.1.2023

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Naantalin kaupunki vuokraa --------------- Naantalin kaupungin Suovuoren yksinäistalon tilasta Suovuori Rnro 1:32 (Kt.529-425-0001-0032), liitekartan mukaisen n. 93 m²:n suuruisen määräalan 9 vuodeksi, 1.1.2023-31.12.2031, liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Perusvuosivuokrana peritään 100 euroa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.